Company type
Limited Corporation
Established
2016
Size
Large
Employees
2,266
Revenue
6,237 MDKK
Gross profit
508 MDKK
Operating Profit (EBIT)
229 MDKK
Profit for the Year
163 MDKK
Equity
1,152 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
4/2,690
"Top 10%"
Rank in Denmark
791/303,311
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Ebbe Malte Iversen 9Chairman of board
Jens Bjerg Sørensen 63Vice chairman
Britta Hoier 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Per Aarsleff Holding A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør

Company information based on CVR

NamePer Aarsleff A/S
Alternate namesAarhus Excavator A/S, Brødrene Hedegaard A/S Show more
CVR37542784
AddressHasselager Allé 5, 8260 Viby J
IndustryConstruction of buildings [412000]
Webhttp://
Established16-03-2016 (4 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees2,266 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 16-03-2016
Financial statement period01-10 to 30-09
Company capital200,000,000 DKK
Articles of assoc. last16-03-2016

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed i ind- og udland primært i form af entreprenørvirksomhed og sekundært i form af industri, handel og investering

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
6,236,913
+18%
5,296,461
+9%
4,863,052
+7%
Gross Profit
507,992
+37%
370,533
-22%
474,327
-13%
Profit for the Year
163,188
+191%
56,081
-65%
157,986
-29%
Equity
1,151,952
+10%
1,042,685
-9%
1,144,117
-5%
Total Assets
3,861,346
+6%
3,631,148
+21%
2,997,446
+2%

Mangement review

LedelsesberetningÅrsrapporten for Per Aarsleff A/S for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C.Præsentation af virksomhedenSelskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed for såvel offentlige som private kunder.AktiviteterPer Aarsleff A/S udfører projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri.Kvalitet, sikkerhed og miljø (KSM)Per Aarsleff A/S er certificeret inden for henholdsvis ISO9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (arbejdsmiljø).FremtidenSelskabet forventer et uændret aktivitetsniveau i det kommende regnskabsår.Udvikling i åretSelskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et overskud på 163.188 tkr., og selskabets balance pr. 30. september 2019 udviser en egenkapital på 1.151.952 tkr.Årets resultat sammenholdt med tidligere udtrykte forventningerÅrets resultat udviser et overskud på 163.188 tkr. Resultatet for året er som forventet ved regnskabsårets begyndelse.Usikkerhed ved indregning og målingDer er ikke konstateret væsentlig usikkerhed ved indregning og måling.Forventede udviklingI regnskabsåret 2019/20 forventes en omsætning og en EBIT-margin, som er på et niveau med indeværende år.Vurdering af forretningsmæssige risiciPer Aarsleff A/S’s aktiviteter indeholder en række risici, der kan påvirke drift og finansiel stilling. Gennem risikostyring nedbringer vi risici til et acceptabelt niveau. De væsentligste risici er følgende: Joint venture-risiko, risiko for utilstrækkelig planlægning og gennemførelse af projekter, risiko for ufuldstændig vurdering af projekter, risiko for ændringer i råvarepriser, valutakurser mv. samt risiko for cyberangreb. For yderligere oplysninger henvises til årsrapporten for Per Aarsleff Holding A/S.Vurdering af påvirkning af det eksterne miljøI Per Aarsleff A/S arbejder vi med de CSR-forhold, som samlet set skaber størst værdi for samfundet, vores interessenter og vores ejere. I Per Aarsleff A/S sigtes efter at minimere vores miljøpåvirkninger, når vi gennemfører projekter, hvorfor grundig og systematisk planlægning samt bevidste metodevalg altid er vigtige. Der er defineret politikker, principper og arbejdsmetoder, som hjælper os med at overholde miljølovgivningen, så vi både på kort og langt sigt skåner miljøet. For yderligere oplysninger henvises til årsrapporten og CSR-rapporten for Per Aarsleff Holding A/S.Filialer i udlandetPer Aarsleff A/S har filialer i følgende seks lande; Sverige, Litauen, Ukraine, Norge, Portugal, Letland og Polen. Der henvises i øvrigt til koncernoversigten for Per Aarsleff Holding A/S.
30-01-2020

Map