Company type
Limited Corporation
Established
1964
Size
Medium
Employees
118
Revenue
- DKK
Gross profit
10 MDKK
Operating Profit (EBIT)
-13,048,191 DKK
Profit for the Year
-15,074,799 DKK
Equity
55 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
34/34
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
299,884/301,426
"Lowest 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Ib Kunøe 31Chairman of board
Lone Schøtt Kunøe 21Boardmember
Peter Skov Hansen 7Boardmember

Legal owners Top 3

100%Consolidated Holdings A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør sammen med formanden for bestyrelsen eller direktøren sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af formanden for bestyrelsen sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameX-Yachts A/S
Alternate namesEjendomsselskabet 2000 A/S, X-Yachts Holding A/S Show more
CVR24260615
AddressFjordagervej 21, 6100 Haderslev
IndustryBuilding of pleasure and sporting boats [301200]
Established29-12-1964 (55 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees118 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 02-04-2013
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital5,200,000 DKK
5,000,000 DKK (24-01-1991 - 30-03-2010)
4,732,000 DKK (09-05-1988 - 23-01-1991)
4,671,000 DKK (29-09-1987 - 08-05-1988)
1,025,000 DKK (30-08-1987 - 28-09-1987)
724,000 DKK (21-02-1986 - 29-08-1987)
Articles of assoc. last30-01-2017

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive handel med både og bådtilbehør samt anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
10,087
-49%
19,888
+22%
16,310
+10%
Profit for the Year
-15,075
-
1,149
+34%
856
-
Equity
54,531
+85%
29,442
+3%
28,496
+4%
Total Assets
185,845
+6%
174,798
+13%
154,423
+16%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i udvikling, produktion og salg af X-Yachts både.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019 udviser et resultat på kr. -15.074.799, og selskabets balance pr. 31-12-2019 udviser en balancesum på kr. 185.845.397, og en egenkapital på kr. 54.531.318.

Moderselskabet har i årets løb styrket selskabets kapitalgrundlag med 40 mio. kr. ved eftergivelse af gæld.

Årets resultat er ikke tilfredsstillende. Det skyldes primært øgede omkostninger som følge af udvikling af nye X-modeller herunder X4.0, som er lanceret i 2019, samt omkostninger i forbindelse med samling af selskabets udviklingsaktiviteter i Haderslev.

Selskabet har besluttet at udvide forretningsområdet til også at omfatte motorbåde. Som en konsekvens heraf, har selskabet købt det svenske motorbådsværft HOC Yachts. Produktionen er flyttet til Danmark og videreføres under brandet ”X-Power”. Det er planen at den første X-Power motorbåd skal lanceres primo 2021.

Miljøforhold
Selskabet udfører sin virksomhed med størst mulig respekt for miljøet.

Udviklingsaktiviteter
Selskabets udviklingsaktiviteter omfatter udvikling af nye bådmodeller samt større opgraderinger af eksisterende bådtyper. For nærmere omtale af årets udviklingsprojekter henvises til noterne vedrørende færdiggjorte udviklingsprojekter og udviklingsprojekter under udførelse.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Efter regnskabsårets udløb er Danmark og det meste af verden blevet ramt af en igangværende pandemi med coronavirussygdom (COVID-19). For at begrænse smitterisikoen har den danske regering derfor, på lige fod med mange øvrige lande, indført en række helt ekstraordinære forholdsregler og restriktioner som blandt andet har medført nedlukning af offentlige institutioner, hjemsendelse af medarbejdere fra offentlige og private virksomheder, forbud mod afholdelse af større forsamlinger samt lukning af landets grænser (ud- og indrejseforbud). Dog opretholdes forsyningstransporten til/fra ind- og udland.

Ovennævnte forhold har en væsentlig påvirkning på den globale økonomi. Det forventes at økonomien vil blive normaliseret i takt med at pandemien og de indførte restriktioner ophører, men tidshorisonten herfor er uvis på nuværende tidspunkt.

Det er ikke muligt for selskabet at forudsige, hvilken påvirkning coronaviruspandemien vil have på selskabets økonomiske udvikling i 2020. Udviklingen er således behæftet med usikkerhed. Selskabet følger udviklingen nøje og foretager bedst mulige tilpasninger for at imødegå og mindske en negativ påvirkning på selskabets økonomi.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet andre begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
30-04-2020

Map