Company type
Limited Corporation
Established
1984
Size
Large
Employees
500-999
Revenue
1,487 MDKK
Gross profit
73 MDKK
Operating Profit (EBIT)
-18,243,000 DKK
Profit for the Year
3,269,000 DKK
Equity
242 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
62/1,988
"Top 10%"
Rank in Denmark
22,091/303,349
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Jesper Kristian Jacobsen 13Chairman of board
Ane-Marie Riis Jørgensen 1Boardmember
Knud Tom Madsen 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Per Aarsleff Holding A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen, den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand, eller den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameWicotec Kirkebjerg A/S
Alternate namesAl-Wicotec A/S, Al-Wicotec Ingeniør & Entreprenør A/S, Al-Wicotec Ingeniør, Rør-, VVS & El-Entreprenør A/S, Danklima Entreprise A/S, Finn Østergaard Hansen A/S, J.C. Dirks A/S, Kirkebjerg A/S, Kirkebjerg El A/S, Kirkebjerg Maskinværksted A/S, Kirkebjerg VVS A/S, Km Ejendomsselskab A/S, N.H. Petersens Eftf. A/S, Osted El-Service A/S, Roskilde Entreprenøren A/S, Wicotec A/S, Wk A/S, Wk Teknik A/S, Al-Wicotec Ingeniør, Rør-, Vve & El-Entreprenør A/S Show more
CVR73585511
AddressRoskildevej 338, 2630 Taastrup
IndustryPlumbing, heat and air-conditioning installation [432200]
Webhttp://
Established30-05-1984 (36 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees500-999 (CVR)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-07-2011
Financial statement period01-10 to 30-09
Company capital3,750,000 DKK
3,000,000 DKK (07-09-1998 - 16-01-2013)
500,000 DKK (30-12-1996 - 06-09-1998)
300,000 DKK (30-08-1987 - 29-12-1996)
Articles of assoc. last17-05-2017

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er entreprenørvirksomhed, handel og produktion, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
1,486,849
+9%
1,370,426
-7%
1,480,684
-6%
Gross Profit
73,231
-17%
88,370
+59%
55,655
-32%
Profit for the Year
3,269
-84%
20,725
-
-13,221
-
Equity
241,682
+1%
238,413
+10%
217,688
-6%
Total Assets
563,077
-19%
691,561
-13%
797,078
+13%

Mangement review

BeretningPræsentation af virksomhedenSelskabets formål er at drive virksomhed indenfor tekniske installationer og anlægsarbejder med fokus på Projekt-, Service og Teknisk Facility Management (Hard FM/FM) markedet indenfor byggeri, industri og infrastruktur til såvel offentlige som private kunder og bygherrer.AktiviteterWicotec Kirkebjerg A/S’ (WK) primære aktiviteter er indenfor kundesegmenterne forsyningsselskaber, sygehusvæsenet, universiteter og undervisning, offentlig administration, erhverv, pharma og food samt industrien.Aktiviteten har i årets forløb som forventet været høj, både hvad angår store entrepriser, men også indenfor fjernvarme, anlæg og service har vi haft høj aktivitet.De største tiltag kan henføres til projekter, som udføres i One Company-samarbejde med Aarsleff-koncernen, der har øget aktiviteten indenfor byggeri. I dette samarbejde varetager WK alle de tekniske installationer fra projektering over produktion, installation, test og commissioning (CX) til aflevering til slutkunden.Servicesiden oplever også stigende aktiviteter i form af totale servicekontrakter inden for de tekniske fag, samt indenfor facility managementkontrakter, der indeholder total drift og vedligeholdelse af bygningsanlæg.Udvikling i åretSelskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et overskud på TDKK 3.269 svarende til egenkapitalforrentning på 1,4 %.Resultatet anses for værende ikke tilfredsstillende.Egenkapitalen pr. 30. september 2019 er på TDKK 241.682 svarende til en soliditet på 37,6 %. Med en soliditet på 37,6 % er selskabet velkonsolideret og vil også i fremtiden kunne indgå i store entreprise og FM-aftaler.Årets resultat sammenholdt med tidligere udtrykte forventningerÅrets resultat udviser et overskud på TDKK 3.269, hvilket er lavere end tidligere udtrykte forventninger.Efterfølgende begivenhederDer er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter balancedagen, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.Forventede udviklingOrdrebeholdningen ved indgangen til det nye regnskabsår er på et fornuftigt niveau og har på grund af projekternes karakter og størrelse en tidshorisont, der rækker ind i WK’s kommende regnskabsår.I regnskabsåret 2019/20 forventes en omsætning på omkring 1.600 MDKK og en EBIT-margin i niveauet 1-2%.FremtidenFokus i det nye regnskabsår vil være færdiggørelse og implementering af strategiplan 2022, der i al væsentlighed handler om at løfte indtjeningen, styrke organisationen og udvikle forretningen. For at sikre en lønsom og bæredygtig udvikling af selskabet vil der endvidere være fokus på implementering og optimering af interne kontroller, projekt- og business controlling samt værktøjer til og opfølgning af forretningen.Samarbejdet med Aarsleff-koncernen er i positiv udvikling, og en række store projekter er allerede igangsat og vil blive udført som One Company-projekter.Viden er ressourcerSelskabet er afhængig af specialkompetencer inden for el-, vvs, ventilationsinstallationer samt fjernvarme, hvorfor selskabet har fokus på at fastholde, tiltrække og udvikle disse kompetencer.Kvalitet, sikkerhed og miljø (KSM)WK’s nye ledelsessystem – baseret på ISO9001 (Kvalitet), ISO 45001 (Arbejdsmiljø) og ISO14001 (Miljø) er nu implementeret, og WK bliver løbende auditeret af et eksternt certificeringsbureau.Arbejdsmiljø er et fokusområde for WK. Vi arbejder dedikeret på at nedbringe ulykkesfrekvensen og ser løbende en effekt af dette arbejde. Men vi er ikke i mål, hvorfor dette arbejde vil fortsætte i det kommende regnskabsår.Joint Operations AARSLEFF-WICOTEC J.V. I/S, HasselagerPer Aarsleff A/S (pennefører) – Wicotec Kirkebjerg A/SEjerandel 64 %Aarsleff Nørreport I/S, HasselagerPer Aarsleff A/S (Pennefører) – Aarsleff Rail A/S - Wicotec Kirkebjerg A/S –Petri Haugsted A/SEjerandel 25 %Wicotec Kirkebjerg – Dan Jord I/S, Risskov, AarhusDan Jord A/S (Pennefører) – Wicotec Kirkebjerg A/SEjerandel 50 %Aarsleff - Istak I/S, Nuuk, GrønlandPer Aarsleff A/S (Pennefører) – Wicotec Kirkebjerg A/S – Istak Island ehfEjerandel 15 %Strukton - Aarsleff JV I/S, HasselagerAarsleff Rail A/S (Pennefører) - Strukton Rail S-Bane A/S – WicotecKirkebjerg A/SEjerandel 10 %Aarsleff-Langelinie I/S, HasselagerPer Aarsleff A/S (Pennefører) – Aarsleff Rail A/S - Wicotec Kirkebjerg A/S –Petri Haugsted A/SEjerandel 5 %Electrification Programme Aarsleff I/S, HasselagerPer Aarsleff A/S (Pennefører) – Aarsleff Rail A/S - Wicotec Kirkebjerg A/S –Ejerandel 12 %
19-02-2020

Map