Company type
Limited Corporation
Established
1964
Size
Medium
Employees
109
Revenue
- DKK
Gross profit
32 MDKK
Operating Profit (EBIT)
9,352,307 DKK
Profit for the year
9,512,451 DKK
Equity
66 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/30
"Top 10%"
Rank in Denmark
15,138/333,113
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Ib Kunøe 30Chairman of board
Lone Schøtt Kunøe 20Boardmember
Peter Skov Hansen 5Boardmember

Legal owners - top 3

90-99.99%Consolidated Holdings A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør sammen med formanden for bestyrelsen eller direktøren sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af formanden for bestyrelsen sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameX-Yachts A/S
Alternate namesEjendomsselskabet 2000 A/S, X-Yachts Holding A/S Show more
CVR24260615
AddressFjordagervej 21, 6100 Haderslev
IndustryBuilding of pleasure and sporting boats [301200]
Established29-12-1964 (58 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees140 (man years:134)
Advertising protectionNo
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 02-04-2013
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital5,200,000 DKK
5,000,000 DKK (24-01-1991 - 30-03-2010)
4,732,000 DKK (09-05-1988 - 23-01-1991)
4,671,000 DKK (29-09-1987 - 08-05-1988)
1,025,000 DKK (30-08-1987 - 28-09-1987)
724,000 DKK (21-02-1986 - 29-08-1987)
Articles of assoc. last30-01-2017

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive handel med både og bådtilbehør samt anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
32,277
+62%
19,879
+97%
10,087
-49%
Profit for the year
9,512
+213%
3,043
-
-15,075
-
Equity
66,330
+16%
57,084
+5%
54,531
+85%
Total Assets
241,342
+34%
179,591
-3%
185,845
+6%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i udvikling, produktion og salg af sejl- og motorbåde. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 udviser et resultat på kr. 9.512.451, og selskabets balance pr. 31-12-2021 udviser en balancesum på kr. 241.341.822, og en egenkapital på kr. 66.329.605. Salget af sejlbåde går fortsat godt, og ved indgangen til 2022 har selskabet en meget tilfredsstillende ordrebog. Markedet har taget godt imod lanceringen af motorbåden X-Power 33C efter lanceringen primo 2021, og salget forløber tilfredsstillende. Samtidig slår effekten af de succesfuldt gennemførte restruktureringer nu fuldt igennem. Alt i alt har Selskabet realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat for 2021. Miljøforhold Selskabet udfører sin virksomhed med respekt for miljøet. Udviklingsaktiviteter Selskabets udviklingsaktiviteter omfatter udvikling af nye bådtyper samt udvikling af nye og opgraderinger af eksisterende bådmodeller. For nærmere omtale af årets udviklingsprojekter henvises til noterne vedrørende færdiggjorte udviklingsprojekter og udviklingsprojekter under udførelse. Forventninger til fremtiden Selskabet ser positivt på fremtiden. Der forventes en fortsat vækst i salget af sejlbåde, ligesom effekten af salget af motorbåden X-Power 33C forventes at materialisere sig yderligere. Selskabet følger udviklingen i krigen i Ukraine samt den generelle uro på verdensmarkedet i forhold til forsyningssikkerhed og prisstigninger nøje og foretager bedst mulige tiltag for at imødegå eventuelle negative påvirkninger på selskabets økonomi. Det vil imidlertid ikke være muligt på kort sigt at fortage fuld afdækning af de prisstigninger, der rammer verdensmarkedet, hvorfor selskabet forventer et marginalt positivt resultat for 2022. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 udviser et resultat på kr. 9.512.451, og selskabets balance pr. 31-12-2021 udviser en balancesum på kr. 241.341.822, og en egenkapital på kr. 66.329.605. Salget af sejlbåde går fortsat godt, og ved indgangen til 2022 har selskabet en meget tilfredsstillende ordrebog. Markedet har taget godt imod lanceringen af motorbåden X-Power 33C efter lanceringen primo 2021, og salget forløber tilfredsstillende. Samtidig slår effekten af de succesfuldt gennemførte restruktureringer nu fuldt igennem. Alt i alt har Selskabet realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat for 2021.
25-05-2022

Map