Company type
Limited Corporation
Established
1999
Size
Medium
Employees
228
Revenue
365 MDKK
Gross profit
321 MDKK
Operating Profit (EBIT)
162 MDKK
Profit for the year
139 MDKK
Equity
156 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
5/1,635
"Top 10%"
Rank in Denmark
1,508/334,976
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Ole Jørgen Timm 5Boardmember
Charlotte Bryldt Theisen 2Boardmember
Michael Vilhelm Nielsen 17Boardmember

Legal owners - top 3

90-99.99%Danielsen 2 Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem

Company information based on CVR

NameJobindex A/S
Alternate namesJob-Index A/S, Jobbsafari A/S, Jobsafari A/S Show more
CVR21367087
AddressCarl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby
IndustryWeb portals [631200]
Established08-01-1999 (24 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees306 (man years:277)
Advertising protectionNo
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 21-05-2021
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital900,000 DKK
1,000,000 DKK (01-05-2009 - 22-04-2010)
1,100,000 DKK (31-05-2001 - 30-04-2009)
500,000 DKK (10-03-1999 - 30-05-2001)
Articles of assoc. last21-05-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at være virksomhed i Danmark under jobformidlingsområdet, særligt gennem internetbaserede løsninger, og andre i forbindelse dermed stående virksomhed

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
364,981
+59%
230,140
-10%
256,545
0%
Gross Profit
320,720
+58%
203,203
-9%
223,952
+3%
Profit for the year
139,467
+138%
58,723
-14%
68,360
+0%
Equity
156,426
+9%
142,959
+70%
84,236
+1%
Total Assets
370,719
+6%
348,461
+86%
187,365
+7%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Jobindex koncernen havde i 2021 en samlet nettoomsætning på 428 mio. kr. og et driftsoverskud før finansielle poster og skat på 178 mio. kr svarende til de senest udmeldte forventninger. Begge dele er ny rekord, og må betegnes som yderst tilfredsstillende. Moderselskabet Jobindex A/S alene havde en nettoomsætning på 365 mio. kr. og et driftsoverskud før finansielle poster og skat på 162 mio. kr. Computerworld havde en omsætning på 36 mio. kr. og et rekordoverskud på 8 mio. kr. før renter og skat, mens it-jobbank gav et driftsoverskud på 6 mio. kr. og StepStone gav et driftsoverskud på 1 mio. kr.

2021 blev ligesom 2020 præget af corona, men med modsat fortegn. Da corona-krisen ramte i midten af marts 2020, mistede Jobindex halvdelen af omsætningen fra den ene dag til den anden. Men jobmarkedet kom gradvist tilbage i løbet af sommeren, og da de nye vacciner blev annonceret i november 2020, steg antallet af jobannoncer omgående med 10%. Og derfra er det kun gået opad. I marts 2021 rapporterede vi om en kraftig stigning i antallet af jobannoncer. På det tidspunkt var både nationalbanken, vismændene og regeringens økonomer skeptiske.

Men vi valgte at stole på vores egne jobannoncetal og gik allerede i november 2020 i gang med at ansætte flere nye medarbejdere. Og det viste sig som så ofte før, at jobannoncetallene er en god og tidlig indikator for udviklingen på jobmarkedet. Og fra efteråret 2021 har mangel på arbejdskraft været et af de vigtigste temaer i dansk økonomi. Og på nuværende tidspunkt ligger antallet af jobannoncer ca. 50% over niveauet før corona-krisen i januar og februar 2020. Vi har aldrig før oplevet så store omvæltninger på jobmarkedet. Og som så ofte før var Jobindex gode til at forudsige ændringerne og hurtige til at udnytte mulighederne.

Jobmarkedet er et meget konjunkturfølsomt marked, og Jobindex er skabt til at hjælpe virksomhederne med mangel på arbejdskraft. Udover selve jobannoncerne har vi rekrutteringskonsulenter, der kan hjælpe kunderne og rådgive kunderne om, hvordan de kan skaffe medarbejdere, og vi har employer branding produkter, der kan markedsføre virksomhederne som arbejdspladser. Erfaringerne fra 2007 og 2008 viser, at mangel på arbejdskraft ikke bare giver flere jobannoncer, men også øger arbejdsgivernes villighed til at købe de dyrere produkter og bruge flere penge på employer branding. For omkostningerne til annoncering udgør kun nogle få procent af de samlede omkostninger ved at ansætte en ny medarbejder.

Erfaringerne fra 2007 og 2008 er også, at man i tider som disse kan øge antallet af kunder ved at række ud til mindre virksomheder, der normalt rekrutterer gennem jobcentrene eller bruger gratis annoncering på det offentlige Jobnet. Disse kunder oplever nu, at det er blevet sværere at få kvalificerede kandidater fra jobcentrene, og er derfor villige til at bruge penge på jobannoncering og rekruttering. Og hvis de oplever, at Jobindex virker, så vedbliver de med at være kunder. Vi oplever derfor et stigende antal jobannoncer fra restauranter, håndværkere og små produktionsvirksomheder, som normalt ikke bruger Jobindex.

Nogle af kunderne er også villige til at rekruttere medarbejdere i udlandet. Jobindex er gennem StepStone medlem af The Network, der er et internationalt samarbejde mellem de førende jobsites i 140 lande. Jobindex kan således sælge jobannoncer i disse 140 lande, og samarbejdspartnerne kan sælge jobannoncer til udenlandske kunder for os. Her er tale om et helt unikt produkt, som kun Jobindex kan sælge i Danmark. I 2021 valgte vi at markedsføre det på TV2 News, hvilket medførte endnu større interesse fra kunderne.

Jobindex har brugt 2021 til en kraftig oprustning på medarbejderfronten for at udnytte væksten i markedet og kunne håndtere stigningen i antallet af jobannoncer. I alt er antallet af medarbejdere vokset med 70 nye medarbejdere på halvandet år. Markedsføringen er også fordoblet, og vi har lanceret en ny B2B-kampagne med overskriften Flest Seriøse Kandidater. Undervejs har vi også skullet håndtere corona-hjemsendelser og hjemmearbejde, samtidig med at vi har skullet oplære et stort antal nye medarbejdere og finde os til rette i de nye bygninger. Alt dette har krævet en formidabel indsats af medarbejderne, der har arbejdet hårdt og håndteret de mange ændringer i hurtig rækkefølge. Det vil vi gerne sige tusind tak for til medarbejderne!

Google lancerede deres Google for Jobs tjeneste i Danmark i april 2022, og dermed konkurrerer Jobindex både mod Google, Facebook og Microsoft, der ejer LinkedIn. Jobindex mener at Google for Jobs overtræder reglerne om misbrug af dominerende stilling. Google har tidligere fået en bøde på 18 mia. kr. for misbrug af dominerende stilling i Google Shopping sagen, og denne bøde blev stadfæstet af EU i november 2021. Til gengæld annoncerede Facebook i december 2021, at de lukker Facebook Jobs udenfor USA.
20-05-2022

Map