Company type
Limited Corporation
Established
2011
Size
Large
Employees
455
Revenue
1,027 MDKK
Gross profit
347 MDKK
Operating Profit (EBIT)
56 MDKK
Profit for the year
51 MDKK
Equity
269 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/155
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,676/331,672
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Kim Buchwald 3Chairman of board
Søren Bjerregaard Madsen 6Boardmember
Jens-Ove Bøgholm 1Boardmember

Legal owners - top 3

100%Højbjerg Maskinfabrik A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameHmf Group A/S
Alternate namesHmf Gruppen A/S Show more
CVR33639317
AddressOddervej 200, 8270 Højbjerg
IndustryManufacture of lifting and handling equipment [282200]
Established15-04-2011 (11 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees552 (man years:506)
Advertising protectionNo
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 13-10-2011
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital10,000,000 DKK
9,500,000 DKK (15-04-2011 - 08-05-2011)
Articles of assoc. last09-05-2011

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er handel og fabrikation.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
1,026,870
+26%
812,382
-18%
992,092
+8%
Gross Profit
347,098
+605%
49,209
-58%
117,484
+9%
Profit for the year
51,496
-
-10,207
-
34,391
-5%
Equity
269,100
+20%
224,472
-24%
296,175
+4%
Total Assets
714,748
+49%
480,759
-19%
596,569
+11%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdHMF realiserede i regnskabsåret 2021 en omsætning på 1.093 mio.kr. (+23% i forhold til 2020) samt et driftsre-sultat (EBIT) på 63 mio.kr., hvilket ledelsen anser som værende tilfredsstillende.

• Generelt var 2021 et år karakteriseret ved høj ordreindgang og øget aktivitet i produktionen, hvilket resulte-
rede i rekordomsætning på trods af den globale COVID-19 pandemis fortsatte tilstedeværelse.

o I modsætning til 2020, så havde COVID-19 kun en begrænset effekt på selskabets resultater i 2021, og
kan primært henføres til begrænsninger i bevægelighed på lokationerne, rejserestriktioner samt et
højere sygefravær end normalt.

• HMF har i 2021 i lighed med andre selskaber været negativt påvirket af udfordringer i de globale forsynings-
kæder. Der opleves lange leveringstider og kraftige prisstigninger på råvarer og centrale komponenter. Der-
udover oplever slutkunderne udfordringer med meget lange leveringstider (+12 måneder) på lastbiler og
begrænset ledig kapacitet i opbygningsleddet.

• I oktober oplevede HMF en voldsom brand på komponentfabrikken i Galten, hvilket medførte midlertidige
udfordringer. Men en effektiv og hurtig etablering af en midlertidig forsyningskæde med assistance fra
underleverandører medførte en begrænset effekt på HMFs evne til at levere til slutkunderne.

o Den forventede forsikringsdækning af mistede anlægsaktiver (maskiner og udstyr) er ind regnet i
regnskabet for 2021 og påvirker resultatet positivt.

I forlængelse af branden i Galten er det blevet besluttet at etablere en ny fabrik, som samler produktionen i Galten og Højbjerg under et tag. De nuværende ejendomme i Galten og Højbjerg vil i denne forbindelse blive udbudt til salg. Dette vil give mulighed for at etablere en effektiv produktion, som både vil kunne håndtere fremtidig vækst og den demografiske udvikling, hvor det bliver stadig sværere at tiltrække kvalificeret arbejds-kraft. Derudover vil den nye fabrik indeholde en moderne administration, som ligeledes vil sikre en højere effektivitet og øget arbejdsglæde. Samlet set vil en ny fabrik sikre HMF det bedst mulige udgangspunkt for fremtiden.
01-04-2022

Map