Company type
Limited Corporation
Established
2013
Size
Micro
Employees
-
Revenue
169 MDKK
Gross profit
30 MDKK
Operating Profit (EBIT)
29 MDKK
Profit for the year
27 MDKK
Equity
2,509 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/103
"Top 10%"
Rank in Denmark
5,709/322,455
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Kent Falkenvig 5Chairman of board
Erling Præstekjær 3Vice chairman
Gert Noel Søndergaard Jensen 4Boardmember

Legal owners Top 3

100%Herning Vand Holding A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameHerning Vand A/S
CVR35385967
AddressÅlykkevej 5, 7400 Herning
IndustryWater collection, treatment and supply [360000]
Established19-06-2013 (9 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees-
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 19-06-2013
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital10,000,000 DKK
Articles of assoc. last19-06-2013

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive vand- og spildevandforsyningsvirksomhed og dermed tilknyttet virksomhed. Tilknyttet virksomhed kan udøves i selvstændigt selskab. Selskabet skal sikre en vand- og spildevandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne. Selskabets skal varetage dets spildevandforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende spildevandsplan, og dets vandforsyningsvirksomhed inden for rammer af den til enhver tid gældende vandforsyningsplan. Selskabet kan selv eller via et direkte ejet selskab varetage gas-, varme- og elproduktion på baggrund af spildevandsbehandling samt salg af produceret el og varme. Selskabet kan via et direkte ejet selskab forestå prøvetagning og laboratorieanalyser.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
168,671
-8%
182,560
-
-165,990
-
Gross Profit
29,984
-34%
45,244
-26%
61,013
-84%
Profit for the year
26,632
-35%
41,055
-29%
57,788
+77%
Equity
2,509,452
+1%
2,483,443
+2%
2,444,066
+2%
Total Assets
2,684,622
+2%
2,638,115
+2%
2,588,253
-11%

Mangement review

Ledelsesberetning

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forholdÅrets resultat udgør 26.632 t.kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
11-05-2021

Map