Company type
Limited Corporation
Established
2003
Size
Medium
Employees
54
Revenue
- DKK
Gross profit
57 MDKK
Operating Profit (EBIT)
16 MDKK
Profit for the year
12 MDKK
Equity
75 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/42
"Top 10%"
Rank in Denmark
11,746/336,950
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Ulf Christer Fredriksson 2Chairman of board
Torsten Gert-Erik Lindquist 1Boardmember
Michael Hofman Laursen 11Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening

Company information based on CVR

NameDanotherm Electric A/S
Alternate namesDanohm A/S, Dansk Energimåleteknik A/S Show more
CVR10126061
AddressMårkærvej 1, 2630 Taastrup
IndustryManufacture of electronic components [261100]
Established23-01-2003 (20 yr)
First financial statement period01-07-2002 to 31-12-2002
Company typeLimited Corporation
Number of employees44 (man years:38)
Advertising protectionNo
AuditorKpmg P/S since 19-09-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital1,000,000 DKK
Articles of assoc. last10-04-2003

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
57,374
-7%
61,958
-8%
67,484
+6%
Profit for the year
12,105
-25%
16,103
-19%
19,896
+28%
Equity
74,970
+3%
72,865
+6%
68,762
+21%
Total Assets
99,192
+6%
93,831
-7%
100,602
+20%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har oplevet et fald i omsætning og indtjening, der kan henføres til Covid 19 pandemiens påvirkning på hele samfundet. Dette var i et vist omfang forventet, men kombineret med enkelte større kunders markant mindre efterspørgsel efter selskabets produkter bliver årets omsætning og resultat under budget.

Årets resultat bliver 12,1 mio kr efter skat, mod 16,1 mio kr i 2020. Selskabets egenkapital pr. 31.12.2021 udgør, efter foreslået udlodning af udbytte med 12 mio kr, 63,0 mio kr.

Under hensyntagen til Covid19-pandemiens effekt på samfundsøkonomien, og dermed også påvirkning af selskabets afsætningsmuligheder vurderes resultatet dog at være tilfredsstillende.

Produktionskapaciteten i koncernens modstandsfabrik i Polen er tilpasset aktivitetsniveauet i årets løb, ligesom det er tilfældet for selskabets danske fabrik.

Selskabet har, under de givne forudsætninger i løbet af 2021, fortsat bestræbelserne på at blive markedsledende, hvor aktiviteterne i væsentlig grad baserer sig på udvikling af løsninger i tæt samarbejde med kundernes udviklingsafdelinger.
03-06-2022

Map