Company type
Limited Corporation
Established
2003
Size
Medium
Employees
53
Revenue
- DKK
Gross profit
52 MDKK
Operating Profit (EBIT)
8,858,416 DKK
Profit for the year
6,884,101 DKK
Equity
70 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
6/41
"Top 35%"
Rank in Denmark
15,987/344,677
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Ulf Christer Fredriksson 2Chairman of board
Torsten Gert-Erik Lindquist 1Boardmember
Michael Hofman Laursen 12Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening

Company information based on CVR

NameDanotherm Electric A/S
Alternate namesDanohm A/S, Dansk Energimåleteknik A/S Show more
CVR10126061
AddressMårkærvej 1, 2630 Taastrup
IndustryManufacture of electronic components [261100]
Established23-01-2003 (21 yr)
First financial statement period01-07-2002 to 31-12-2002
Company typeLimited Corporation
Number of employees45 (man years:44)
Advertising protectionNo
AuditorKpmg P/S since 19-09-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital1,000,000 DKK
Articles of assoc. last10-04-2003

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
51,826
-10%
57,374
-7%
61,958
-8%
Profit for the year
6,884
-43%
12,105
-25%
16,103
-19%
Equity
69,854
-7%
74,970
+3%
72,865
+6%
Total Assets
97,801
-1%
99,192
+6%
93,831
-7%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har oplevet et fald i omsætning og indtjening, der kan henføres til den uro, der har været i samfundsøkonomien i de seneste år. Dette har blandt andet resulteret i svingende og stigende råvarepriser, usikkerhed omkring leveringstider og tilbageholdenhed i efter-spørgslen fra kunderne.

Disse faktorer var i et vist omfang forventet i 2022, men kombineret med enkelte større kunders markant mindre efterspørgsel efter selskabets produkter, bliver årets omsætning og resultat under budget og resultatet vurderes derfor som værende mindre tilfredsstillende.

Årets resultat bliver mio. DKK 6,9 efter skat, mod mio. DKK 12,1 i 2021. Selskabets egen-kapital pr. 31.12.2022 udgør mio. DKK 69,9.

Produktionskapaciteten i koncernens modstandsfabrik i Polen er tilpasset aktivitetsniveauet i årets løb, ligesom det er tilfældet for selskabets danske fabrik.

Selskabet har, under de givne forudsætninger i løbet af 2022, fortsat bestræbelserne på at blive markedsledende, hvor aktiviteterne i væsentlig grad baserer sig på udvikling af løsninger i tæt samarbejde med kundernes udviklingsafdelinger.
06-06-2023

Map