Company type
Limited Corporation
Established
1989
Size
Medium
Employees
201
Revenue
840 MDKK
Gross profit
189 MDKK
Operating Profit (EBIT)
61 MDKK
Profit for the year
78 MDKK
Equity
163 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
5/86
"Top 10%"
Rank in Denmark
2,589/334,976
"Top 10%"

Top management - top 3

Leo Grønvall 6Director

Board - top 3

Jens Kristian Ravn 39Chairman of board
Leo Grønvall 6Boardmember
Keld Bundsgaard 3Boardmember

Legal owners - top 3

66.67-89.99%Leo Grønvall Holding Aps
15-19.99%Slagtergården Holding, Vejle Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameDanepork A/S
Alternate namesSlagtergården St. Lihme A/S, Danepork A/S Show more
CVR13222495
AddressTørskindvej 19, 7183 Randbøl
IndustryProduction of pork [101110]
Webwww.danepork.dk
Established08-05-1989 (33 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees286 (man years:265)
Advertising protectionYes
AuditorMartinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 09-12-2009
Financial statement period01-10 to 30-09
Bank connectionSydbank
Company capital500,000 DKK
80,000 DKK (17-05-1989 - 03-01-1990)
Articles of assoc. last17-06-2020

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med slagtning og handel med fødevarer og dermed beslægtet virksomhed, ar eje og besidde fast ejendom, herunder landbrugsejendom samt drift af jordbrug, at forestå de i forbindelse med ejendomsbesiddelsen nødvendige opgaver, herunder de landbrugsmæssige tiltag, at udøve finsnsieringsvirksomhed, at forestå øvrige virksomhed godkendt af bestyrelsen.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
839,579
+4%
805,815
+52%
528,863
+14%
Gross Profit
188,576
+32%
142,507
+22%
117,085
+12%
Profit for the year
78,423
+49%
52,794
+18%
44,646
+30%
Equity
163,080
+28%
127,266
+27%
100,552
+19%
Total Assets
444,650
+28%
347,220
+7%
323,399
+45%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets ledelse anser årets resultat for tilfredsstillende i forhold til de markedsvilkår, der har været i løbet af året.

Året har været præget af selskabets evne til hele tiden at optimere produktionen, der sammen med markedets gunstige afsætningsvilkår har medført et bedre resultat end sidste år.

Covid 19 har medført ekstra omkostninger til bl.a. forebyggelse mod Covid 19.

Der er i løbet af året opnået tilfredsstillende aftaler om finansiering af årets investeringer og det kommende års investering.
14-12-2021

Map