Company type
Limited Corporation
Established
2000
Size
Large
Employees
250
Revenue
841 MDKK
Gross profit
154 MDKK
Operating Profit (EBIT)
52 MDKK
Profit for the year
40 MDKK
Equity
246 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/169
"Top 10%"
Rank in Denmark
4,371/336,950
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Laurie Jensen 2Chairman of board
Jacob Borring Møller 1Boardmember
Anita Brodersen 3Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

Company information based on CVR

NameBiltema Danmark A/S
Alternate namesHandelsaktieselskabet Biltema Danmark Show more
CVR25289846
AddressJapanvej 18, 4200 Slagelse
IndustryRetail trade of motor vehicle parts and accessories [453200]
Established31-03-2000 (23 yr)
First financial statement period31-03-2000 to 31-12-2000
Company typeLimited Corporation
Number of employees483 (man years:268)
Advertising protectionNo
AuditorGrant Thornton,Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 08-07-2015
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital500,000 DKK
Articles of assoc. last20-11-2013

Purpose

Selskabets formål er markedsføring samt drift af Biltema-varehuse i Danmark med henblik på salg af biltilbehør og —reservedele, værktøj, gør-det-selv artikler o.lign., samt hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
841,286
+9%
773,430
-6%
825,509
+26%
Gross Profit
153,766
+17%
131,891
+1%
130,008
+20%
Profit for the year
40,210
+29%
31,164
-7%
33,461
+32%
Equity
245,679
+20%
205,469
+18%
174,305
+24%
Total Assets
304,811
+13%
270,218
+4%
259,329
+21%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 841.285.839 kr. mod 773.430.482 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 40.210.107 kr. mod 31.163.645 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Året 2022 bød på åbning af 3 nye varehuse. Varehuset i Thisted blev åbnet i februar, herefter åbnede varehuset i Herning i maj og sidst på året i oktober kunne vi slå dørene op til varehuset i Kalundborg. De nye huse har fået meget interesse og er blevet taget meget positivt imod af vores kunder. November 2021 brændte dele af vores varehus i Esbjerg. Opbygning og genetablering af varehuset har påvirket driften igennem år 2022. Dette har bla betydet at varehuset i 2022 har været i drift uden egentlig lagerkapacitet, som har haft indflydelse på varehusets omsætning og resultat i 2022. Krigen i Ukraine med en massiv inflation som følge, har ændret vores kunders indkøbsmønstre. Vi har generelt oplevet en vækst i antallet af kunder, men et faldende gennemsnitskøb. Vores forretningsfilosofi, ”Høj kvalitet, Lav pris, vurderes til, at være årsagen til, at flere kunder har valgt os til, selvom det generelle rådighedsbeløb for en dansker er faldet.

Kapitalberedskab
Selskabets finansielle beredskab udgøres af selskabets positive drift og pengestrømme samt finansiering fra moderselskabet., Development in activities and financial matters
The revenue for the year totals DKK 841.285.839 against DKK 773.430.482 last year. Income or loss from ordinary activities after tax totals DKK 40.210.107 against DKK 31.163.645 last year. Management considers the net profit or loss for the year satisfactory.

In the year of 2022 3 new department stores were welcomed. The store in Thisted was opened in February, then the store in Herning opened in May and at the end of the year in October we were able to open the doors to the store in Kalundborg. The new department stores have attracted a lot of interest and have been received very positively by our customers. In November 2021, parts of our store in Esbjerg burned down. Construction and re-establishment of the warehouse has affected the operation through the year 2022. This has meant, among other things, that the warehouse has been in operation in 2022 without actual storage capacity, which has had an impact on the store’s turnover and result in 2022. The war in Ukraine, with massive inflation as a result, has changed our customers' purchasing patterns. We have generally experienced a growth in the number of customers, but a falling average purchase. Our business philosophy, "High quality, Low price”, is considered to be the reason why more customers have chosen us, even though the general amount available for a Dane has decreased.

Financial resources
The company's financial resources consist of the company's positive income and cash flows and funding from the parent company.
30-03-2023

Map