Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2010
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
-17,194 DKK
Operating Profit (EBIT)
- DKK
Profit for the year
1,371,334 DKK
Equity
14 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
5/24
"Top 35%"
Rank in Denmark
48,087/342,233
"Top 35%"

Top management top 3

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Company information based on CVR

NameB Iversen Holding Aps
CVR32775446
AddressSøparken 27, Jels, 6630 Rødding
IndustryManufacture of air and spacecraft and related machinery [303000]
Established18-02-2010 (14 yr)
First financial statement period01-01-2010 to 30-09-2010
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees-
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 18-02-2010
Financial statement period01-10 to 30-09
Company capital126,000 DKK
125,000 DKK (18-02-2010 - 09-11-2010)
Articles of assoc. last10-11-2010

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og finansielle aktiviteter, herunder som holding selskab at erhverve og besidde aktier og anparter i selskaber samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermed.

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
-17
-
-14
-
-10
-
Profit for the year
1,371
+36%
1,011
-88%
8,119
+1,410%
Equity
13,662
+10%
12,409
+4%
11,973
+202%
Total Assets
13,835
+7%
12,931
+7%
12,064
+202%

Mangement review

Selskabets 0resultatopgørelse for 2022/23 udviser et overskud på 1.371.334 kr. mod et overskud på 1.010.866 kr. sidste år, og selskabets balance pr. 30. september 2023 udviser en egenkapital på 13.662.179 kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
12-01-2024

Map