Company type
Limited Corporation
Established
2005
Size
Medium
Employees
53
Revenue
- DKK
Gross profit
63 MDKK
Operating Profit (EBIT)
28 MDKK
Profit for the year
21 MDKK
Equity
47 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/187
"Top 10%"
Rank in Denmark
8,035/331,672
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Robert Fortmeier 2Chairman of board
Poul Børglum 1Boardmember
Søren Mølgaard Kristensen 32Boardmember

Legal owners - top 3

100%Dino Holding GmbH

Rights certificate

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og den administrerende direktør i forening, eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameActulux A/S
Alternate namesDino Denmark A/S, Wintech A/S Show more
CVR28892195
AddressHåndværkervej 2, 9560 Hadsund
IndustryManufacture of other electrical equipment [279000]
Established08-07-2005 (17 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees70 (man years:66)
Advertising protectionNo
AuditorDansk Revision Randers, Godkendt Revisionspartnerselskab since 06-03-2009
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital697,675 DKK
600,000 DKK (08-07-2005 - 25-04-2008)
Articles of assoc. last29-03-2022

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge elektriske åbningssystemer til oplukkelige dele i facader og tagkonstruktioner og tilhørende elektroniske styringer for vinduer/tagvinduer/røgventilation

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
62,656
+16%
53,867
+4%
51,940
+15%
Profit for the year
20,679
+20%
17,226
-17%
20,776
+20%
Equity
46,596
+17%
39,918
+80%
22,148
+21%
Total Assets
56,970
+15%
49,559
+67%
29,762
-1%

Mangement review

Pr. 1. januar 2022 har Actulux A/S erhvervet selska-bet Wintech A/S. Selskaberne vil pr. samme dato blive fusioneret med Actulux A/S som det fortsæt-tende selskab. Årets ordinære resultat efter skat udgør 20,7 mio kroner mod 17,2 mio kr. i sidste regnskabsår. Ledel-sen anser årets resultat som tilfredsstillende set i forhold til forventningerne udtrykt i årsrapporten for 2020.En væsentlig del af selskabets afsætning er i 2021 kommet fra eksporten, hvilket er et resultat af selskabets strategi gennem de seneste år, hvor der er investeret betydelige ressourcer i nye kunder uden for Danmark. Hjemmemarkedet har i 2021 også udviklet sig gunstigt, om end med en mindre vækst end eksportmarkedet.Selskabet har i 2021 udviklet yderligere produkter, samt udvidet organisationen med såvel afsætnings-mæssige som tekniske medarbejdere. Det er væ-sentligt for selskabet at kunne imødekomme det stigende antal kunders efterspørgsel og forventnin-ger, hvilket har gjort en større organisation nød-vendig.
28-03-2022

Map