Company type
Limited Partnership
Established
2006
Size
Medium
Employees
219
Revenue
204 MDKK
Gross profit
169 MDKK
Operating Profit (EBIT)
4,548,827 DKK
Profit for the year
4,454,338 DKK
Equity
30 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
81/2,713
"Top 10%"
Rank in Denmark
21,810/345,351
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Johnny Vedsted Jensen 3Chairman of board
Frank Nørgaard 3Boardmember
Anders Schelde-Mollerup Funder 3Boardmember

Rights certificate

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af komplementaren

Company information based on CVR

NameRedmark, Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR29442789
AddressHasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg
IndustryAccounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancy [692000]
Established31-03-2006 (17 yr)
First financial statement period01-01-2006 to 31-12-2006
Company typeLimited Partnership
Number of employees358 (man years:332)
Advertising protectionNo
AuditorAndersen Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 28-02-2022
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital2,625,000 DKK
2,600,000 DKK (13-02-2023 - 06-03-2023)
2,730,000 DKK (03-01-2023 - 12-02-2023)
1,830,000 DKK (30-12-2022 - 02-01-2023)
1,235,000 DKK (01-09-2018 - 29-12-2022)
1,170,000 DKK (25-04-2015 - 31-08-2018)
Articles of assoc. last07-03-2023

Purpose

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
204,415
+14%
179,645
-1%
182,333
+6%
Gross Profit
169,424
+15%
147,112
-2%
149,406
+10%
Profit for the year
4,454
-7%
4,779
-32%
7,027
+38%
Equity
30,168
-22%
38,464
-15%
45,173
+18%
Total Assets
109,560
+13%
97,252
-4%
101,669
-7%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Redmark har i regnskabsåret realiseret en omsætning på 204,4 mio.kr. og et resultat på 4,7 mio.kr. Ved regnskabsårets udløb udgør egenkapitalen 30,7 mio.kr.

Ved bedømmelsen af det realiserede resultat skal der henses til udgiftsført løn og tantieme til partnere og til ejerkredsen, hvorfor årets resultat vurderes som meget tilfredsstillende.

Regnskabsåret har været præget af stor aktivitet på alle forretningsområder og med vækst på 24,8 mio.kr., svarende til ca. 13,8%, har selskabet for første gang rundet en samlet omsætning på 200 mio.kr.

Udviklingen i aktiviteten skal ses i sammenhæng til den strategi, som ejerkredsen i Redmark vedtog med udgangen af 2021. Strategien fokuser bl.a. på øget vækst via fusioner og opkøb, øget specialisering og digitalisering.

Samtidig med vedtagelsen af strategien blev der besluttet flere ændringer i ledelsen, og som følge heraf tiltrådte Morten Ryberg om direktør efter Henrik Glanz, som efter godt 40 års ansættelse i Redmark, hvoraf de sidste 10 år som direktør, valgte at gå på pension. Tilsvarende er der i regnskabsåret foretaget ændringer i selskabets bestyrelse, hvor Johnny V. Jensen er tiltrådt som bestyrelsesformand.

Det strategiske fokus på fusioner og opkøb og ikke mindst på specialisering har til formål at sikre, at Redmark også fremover er et stærkt og naturligt alternativ til vores større konkurrenter. Vi skal have de nødvendige ressourcer og kompetencer til at betjene vores kunder med ydelser af høj kvalitet på alle vores forretningsområder.

Derfor var det også med stor tilfredshed, at vi i slutningen af november kunne offentliggøre fusionen med Dansk Revision Randers, Hadsten og Hadsund. Med de tre nye kontorer, 10 nye partnere og en forventet samlet omsætning på ca. 300 mio.kr. har Redmark styrket forretningsgrundlaget markant.

Som rådgivningsbranchen i øvrigt oplever Redmark en øget efterspørgsel efter højt kvalificerede og branchespecifikke rådgivningsydelser. Redmark har gennem mange år ydet rådgivning indenfor et bredt spekter af skatte-, moms- og afgiftsområdet, og i 2022 har vi har vækst på over 30 pct. på dette område. Der er foretaget rekord mange nyansættelser i skatte- og momsafdelingen, og vi vil også i den kommende tid fokusere på øget specialisering og ansættelse af højt kvalificerede medarbejdere på skatte- og momsområdet.

Redmark har et stærkt branchefokus indenfor ejendomsmarkedet og sundhedsbranchen. På ejendomsområdet har vi haft stor vækst indenfor andelsboliger, ligesom vi har bistået i en langrække ejendomstransaktioner. Vores fokus på sundhedsbranchen omfatter bl.a. læger, tandlæger og fysioterapeuter, og i regnskabsåret er dette fokus udbygget med et speciale indenfor psykologer, hvor vi har haft stor kundetilgang i 2022.

Med udgangen af regnskabsåret overtog Redmark en administrationsafdeling fra Verdo Energy Systems A/S, som tilbyder administration til mindre forsyningsselskaber, såsom varme- og vandforsyningsselskaber. Overtagelsen ser vi som et vigtigt skridt i udbygningen af vores forsyningsspeciale.

Redmark har gennem flere år fokuseret på effektivisering og øget digitalisering indenfor vores kerneydelser revision og regnskab. I regnskabsåret har vi igangsat en række større initiativer, som giver nye digitale værktøjer og mere effektive arbejdsgange, der vil frigøre tid til at sikre høj kvalitet i vores ydelser og værdiskabende rådgivning og sparring til vores kunder.

Redmark Digital leverer ydelser indenfor scanningsløsninger til automatiserede bogholderiløsninger, Dashboards til rapportering samt RPA, dvs. kontorrobotter til løsning af rutineprægede opgaver. Det er et forretningsområde i stor vækst, og vi forventer en betydelig vækst på dette område i de kommende år.

Kultur og ledelse
Som vidensvirksomhed er medarbejderne vores vigtigste aktiv. Ved en mangeårig og målrettet indsats på ledelses- og medarbejderområdet har Redmark formået at fastholde og tiltrække talenter i en branche, der har været udfordret af mangel på arbejdskraft.

I Redmark har vi fokus på at skabe gode og attraktive rammer, og en kultur, der skaber fællesskab og binder virksomheden sammen. Dette giver efter vores opfattelse de mest optimale betingelser for både en god hverdag og for at skabe attraktive karrieremuligheder.

Uddannelse og udvikling er et område, hvor Redmark til stadighed investerer flere ressourcer. Vi er overbeviste om, at nye muligheder er med til at udvikle os og skabe værdier for vores kunder. Udover udviklingen af et til stadighed mere og mere omfattende internt kursusprogram, arbejder vi med ledelse og ledelsesudvikling på alle niveauer i virksomheden. Vi tror på, at god ledelse går hånd i hånd med god trivsel og fastholdelse. Dette har bl.a. medført, at Redmark i 2022 havde det laveste antal fratrædelser i syv år.

I 2022 har Redmark haft tilgang af mange nye medarbejdere, herunder fire nye statsautoriserede eller registrerede revisorer. Herudover bestod en af vores medarbejdere eksamen til statsautoriseret revisor.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ikke konstateret særlige usikkerhed ved indregning og måling. Udover det under anvendt regnskabspraksis beskrevne, er der ikke væsentlige regnskabsmæssige skøn eller vurderinger.
22-04-2023

Map