Company type
Limited Corporation
Established
2000
Size
Micro
Employees
-
Revenue
1,850,414 DKK
Gross profit
3,099,091 DKK
Operating Profit (EBIT)
2,889,403 DKK
Profit for the Year
2,242,666 DKK
Equity
3,906,935 DKK
The current company has a special status
Notice that the current company is registered with the following status: Under liquidation.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
5/9
"Around avg"
Rank in Denmark
28,884/303,349
"Top 10%"

Legal owners Top 3

100%Verdo A/S

Rights certificate

Virksomheden tegnes af en likvidator

Company information based on CVR

NameVerdo Hydrogen A/S
Alternate namesEnergi Hobro Hydrogen A/S Show more
CVR25481933
AddressAgerskellet 7, 8920 Randers NV
IndustryManufacture of industrial gases [201100]
Webhttp://
Established26-06-2000 (20 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees (CVR)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 08-05-2018
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionNordea Bank
Company capital2,500,000 DKK
2,000,000 DKK (26-06-2000 - 15-06-2015)
Articles of assoc. last16-06-2015

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at producere og distribuere hydrogen og dermed forbundne produkter og ydelser.

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
1,850
-13%
2,127
+3%
2,074
+0%
Gross Profit
3,099
+317%
743
+13%
660
-6%
Profit for the Year
2,243
+539%
351
-
-678
-
Equity
3,907
+135%
1,664
+27%
1,313
-34%
Total Assets
4,682
+14%
4,102
-7%
4,391
-22%

Mangement review

LedelsesberetningVirksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets aktivitet består i at producere og distribuere hydrogen og dermed forbundne produkter og ydelser.Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets udvikling i aktiviteterSelskabets brintproduktion og -afsætning har været stabilt gennem året, og anlæggets drift har været uden uforudsete driftsforstyrrelser. Selskabets aktiviteter er solgt med virkning fra 15. november 2018.Årets resultatSelskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på t.DKK 2.243, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på t.DKK 3.907. Årets driftsresultat (EBITDA) er påvirket negativt af lukning af produktionen ved afhændelse af aktiviteten i midten af november 2018, men samtidig positivt påvirket af avance ved salg af selskabets aktiviteter.Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.Selskabets forventede udviklingSelskabet forventer ingen aktivitet i det kommende år.
20-05-2019

Map