Company type
Limited Corporation
Established
2002
Size
Small
Employees
31
Revenue
- DKK
Gross profit
15 MDKK
Operating Profit (EBIT)
20,000 DKK
Profit for the Year
7,173,000 DKK
Equity
58 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
4/453
"Top 10%"
Rank in Denmark
12,088/303,243
"Top 10%"

Top management Top 3

Carsten Runge 3Director

Board Top 3

Michael Bjerregaard 11Chairman of board
Anders Bjørn Krab-Johansen 10Boardmember
Allan Nordahl Hansen 4Boardmember

Legal owners Top 3

100%Berlingske Media A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af tre generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameTrykkompagniet A/S
Alternate namesA/S Sjællandske Avistryk, Avedøre Avistryk A/S, Berlingske Avistryk A/S, Jydske Avisproduktion A/S, Jydske Avistryk A/S Show more
CVR26908574
AddressSkovsøvej 27, Skovsø, 4200 Slagelse
IndustryPrinting of newspapers [181100]
Established01-12-2002 (18 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees31 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 06-10-2015
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital50,000,000 DKK
500,000 DKK (01-12-2002 - 03-02-2003)
Articles of assoc. last11-03-2016

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive trykkerivirksomhed, samt hvad der efter bestyrelsens skøn naturligt står i forbindelse hermed.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
14,908
-32%
21,991
+28%
17,247
-57%
Profit for the Year
7,173
-8%
7,755
-
-13,467
-
Equity
57,944
-43%
101,771
+8%
94,016
-13%
Total Assets
63,687
-43%
112,405
+3%
108,952
-19%

Mangement review

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er, i lighed med tidligere år, offsettrykning af aviser. Selskabets produkter afsættes primært til selskaber inden for Berlingske Media A/S koncernen.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på TDKK 7.173, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 57.944.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
I 2018 ses fortsat en tendens til fald i oplag og sidetal for dagblade og ugeaviser. Virksomheden fastholder fokus herpå, og søger derfor løbende at tilpasse og effektivisere driften i selskabet.
Eksternt miljø
Selskabet er ikke miljømæssigt klassificeret som en listevirksomhed, men er omfattet af miljøreglerne vedrørende anden virksomhed. Produktionsmæssigt lægger selskabet vægt på, at leverandører minimerer materialeforbruget og sikrer opsamling af miljøskadelige stoffer med henblik på genanvendelse og kontrolleret nedbrydning. Der sker ingen direkte udledning af forbrugs- og affaldsstoffer til naturen i forbindelse med selskabets produktion. Papir er købt i fællesskab med andre medievirksomheder, der sikrer en miljøvenlig grøn papirproduktion og genplantning af træer (FSC godkendt). Gennem brancheforeninger, søger vi at udvikle og tilpasse vores trykmetoder med henblik på at reducere den miljømæssige påvirkning. Usolgte aviser genanvendes.
Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2019 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Begivenheder efter balancedagen
Der henvises til note 12 "Efterfølgende begivenheder".
18-05-2020

Map