Company type
Limited Corporation (APS)
Established
1990
Size
Micro
Employees
1
Revenue
16 MDKK
Gross profit
16 MDKK
Operating Profit (EBIT)
- DKK
Profit for the year
10 MDKK
Equity
111 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/9
"Around avg"
Rank in Denmark
9,455/313,454
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Niels Jørgen Frederiksen 8Chairman of board
Mette Luise Valentin 5Boardmember
Lindy Mejnert Larsen 2Boardmember

Legal owners Top 3

100%ST Cigar Group Holding B.V.

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af et andet bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Company information based on CVR

NameScandinavian Tobacco Group Nykøbing Aps
Alternate namesApostolado Aps, Blue Note Aps, Cafe Creme Aps, Caminante Aps, Christian Of Denmark Aps, E. Nobel, Cigar- og Tobaksfabrikker Aps, Flora Danica Aps, Golf Aps, Joy Aps, La Corona Aps, La-Kri-San Aps, Lille Aroma Aps, Manne Aps, Mini Golf Aps, Monaco Aps, Nobel Cigars Aps, Our Field Is Cigars Aps, Partner Aps, Petit Aps, Scangros Aps, Tobacco Field Aps, Tørring & Wulff Tobak Aps, Your Favourite Cigar Collection Aps, E. Nobel, Cigar- og Tobaksfabrikker A/S, E. Nobel, Cigar- og Tobaksfarbikker Aps, Evergreen Aps, Signature Aps Show more
CVR13801193
AddressSandtoften 9, 2820 Gentofte
IndustryManufacture of tobacco products [120000]
Established01-01-1990 (31 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees1 (CVR)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-07-2011
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital50,000 DKK
100,000,000 DKK (09-11-1990 - 01-07-2018)
300,000 DKK (10-01-1990 - 08-11-1990)
Articles of assoc. last02-07-2018

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er såvel i indland som i udland at drive fabrikation af og handel med tobaksvarer og dermed i forbindelse stående virksomhed

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
15,600
-4%
16,300
-9%
17,900
+2%
Gross Profit
15,500
-
-
-
-
-
Profit for the year
10,100
-5%
10,600
-59%
25,600
-
Equity
111,300
-8%
121,200
-11%
135,600
-35%
Total Assets
119,600
-8%
129,900
-13%
149,800
-42%

Mangement review

HovedaktivitetScandinavian Tobacco Group Nykøbing ApS’ hovedaktivitet er at eje og forvalte varemærker til tobaksindustrien.Årets resultatÅrets resultat blev et overskud efter skat på DKK 10,1 mio. (2018: overskud på DKK 10,6 mio.).Årets resultat lever op til de fastsatte forventninger og anses som tilfredsstillende.Forventninger til 2020For 2020 forventes et resultat på samme niveau som indeværende års resultat.Eksternt miljøSelskabets aktiviteter har ingen væsentlige påvirkninger af det eksterne miljø. Det er ledelsens vurdering, at selskabet har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tænkelige teknologi.RisikoforholdDe største risikoelementer for selskabet er• Ændringer i lovgivningen vedrørende markedsføring mv. som påvirker selskabets aktivi-teter negativt.• Usikkerheden i den generelle udvikling i verdensøkonomien, begrænsninger som rege-ringerne sætter for tobaksindustrien samt mulige ekstraordinære afgiftsforhøjelser, hvil-ket alle er forhold som kan medføre uforudsete negative konsekvenser for selskabets omsætning og indtjening.
20-04-2020

Map