Company type
Limited Corporation (APS)
Established
1987
Size
Small
Employees
18
Revenue
- DKK
Gross profit
15 MDKK
Operating Profit (EBIT)
3,277,819 DKK
Profit for the year
2,492,101 DKK
Equity
6,391,189 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/62
"Top 10%"
Rank in Denmark
29,228/317,475
"Top 10%"

Top management Top 3

Legal owners Top 3

100%Samsø Redningskorps Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af een direktør

Company information based on CVR

NameSamsø Redningskorps Aps
CVR11066232
AddressIndustrivej 25, Tranebjerg, 8305 Samsø
IndustryFire service activities [842500]
Established17-06-1987 (34 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees10-19 (CVR)
Advertising protectionNo
AuditorKovsted & Skovgård, Revision & Rådgivning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-01-2021
Financial statement period01-07 to 30-06
Company capital125,000 DKK
80,000 DKK (17-08-1987 - 27-11-1996)
Articles of assoc. last20-11-1996

Purpose

Selskabets formål er at drive redningskorpsvirksomhed på Samsø, og anden hermed beslægtet virksomhed

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
14,730
-2%
15,052
+1%
14,856
+2%
Profit for the year
2,492
+23%
2,033
+16%
1,748
-10%
Equity
6,391
+18%
5,399
-8%
5,866
-11%
Total Assets
15,512
+9%
14,209
-9%
15,647
-10%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i alle typeraf opgaver indenfor redningskorpssektoren. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat anses for tilfredsstillende. Omsætningen er steget med 312.852 kr.  hvilket påvirker resultatet i positiv retning . Resultatet påvirkes også af reducerede omkostninger til løn,  da der har været færre sygemeldinger, som skulle dækkes ind med ekstravagter. Ligeledes har Covid19 bevirket, at der har været markant færre P-vognskørsler fra 12. marts 2020 og frem. Lokaleomkostningerne er også faldet , men der forventes en stigning i det kommende regnskabsår, da der vil ske en opgradering på SRVC (Samsø Redningskorps Vagtcentral), samt udbygning af Brandgaragen i lejede lokaler i NORD. Selskabet har forlænget aftalerne om Ambulancekørsel med Region midtjylland til og med år 2032 samt Brand og Redningskontrakten for en ny 10 årig periode gældende frem til og med 2030. Ligeledes er der mange abonnementer på autosiden men også siddende sygetransport. Selskabet har en tilpasset og meget kompetent medarbejderstab og der er, efter regnskabsårets udløb, ansat yderligere én ambulanceredder, der tiltræder 1. december 2020. Samarbejdet med Region Midtjylland, Samsø Kommune, Østjyllands Brandvæsen,  Falck, samt Østjyllands Politi  forløber særdeles positivt og ikke mindst i den daglige drift med AMKVC (Akutmedicinskordineringsvagtcentral  / Ambulancerne ved Regionen)  og SRVC / Falck VC. Brandvagtcentralen i Ålborg flytter pr. 1 december 2020, hvilket ikke forventes at give ændringer i samarbejde og løsning af opgaver. Der har været stigende aktiviteter igennem året på alle områder. Dette gælder bl.a. antallet af ambulanceture, herunder patientoverførsler til fastlandet. Covid-19 har været og er en vanskelig størrelse at håndterer på vores Ø, dog har der kun været meget få Covid 19 tilfælde på Samsø. Brand-og rednings aktiviteterne har været faldende, dog har der været flere store brande, som har kostet en del brandmandstimer. Redningsbådene har været i auktion mere i denne sæson. Autohjælpen har været markant stigende specielt i sommermånederne og der forventes øget behov for denne ydelse i årerne fremover, da færgebilletterne er sat markant ned, i store dele af året. Denne aktivitet forventes stigende til næste sommer da der muligvis indføres billige færgebilletter hele året rundt. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat anses for tilfredsstillende. Omsætningen er steget med 312.852 kr.  hvilket påvirker resultatet i positiv retning . Resultatet påvirkes også af reducerede omkostninger til løn,  da der har været færre sygemeldinger, som skulle dækkes ind med ekstravagter. Ligeledes har Covid19 bevirket, at der har været markant færre P-vognskørsler fra 12. marts 2020 og frem. Lokaleomkostningerne er også faldet , men der forventes en stigning i det kommende regnskabsår, da der vil ske en opgradering på SRVC (Samsø Redningskorps Vagtcentral), samt udbygning af Brandgaragen i lejede lokaler i NORD. Selskabet har forlænget aftalerne om Ambulancekørsel med Region midtjylland til og med år 2032 samt Brand og Redningskontrakten for en ny 10 årig periode gældende frem til og med 2030. Ligeledes er der mange abonnementer på autosiden men også siddende sygetransport. Selskabet har en tilpasset og meget kompetent medarbejderstab og der er, efter regnskabsårets udløb, ansat yderligere én ambulanceredder, der tiltræder 1. december 2020. Samarbejdet med Region Midtjylland, Samsø Kommune, Østjyllands Brandvæsen,  Falck, samt Østjyllands Politi  forløber særdeles positivt og ikke mindst i den daglige drift med AMKVC (Akutmedicinskordineringsvagtcentral  / Ambulancerne ved Regionen)  og SRVC / Falck VC. Brandvagtcentralen i Ålborg flytter pr. 1 december 2020, hvilket ikke forventes at give ændringer i samarbejde og løsning af opgaver. Der har været stigende aktiviteter igennem året på alle områder. Dette gælder bl.a. antallet af ambulanceture, herunder patientoverførsler til fastlandet. Covid-19 har været og er en vanskelig størrelse at håndterer på vores Ø, dog har der kun været meget få Covid 19 tilfælde på Samsø. Brand-og rednings aktiviteterne har været faldende, dog har der været flere store brande, som har kostet en del brandmandstimer. Redningsbådene har været i auktion mere i denne sæson. Autohjælpen har været markant stigende specielt i sommermånederne og der forventes øget behov for denne ydelse i årerne fremover, da færgebilletterne er sat markant ned, i store dele af året. Denne aktivitet forventes stigende til næste sommer da der muligvis indføres billige færgebilletter hele året rundt.
26-11-2020

Map