Company type
Limited Corporation
Established
1992
Size
Medium
Employees
185
Revenue
- DKK
Gross profit
104 MDKK
Operating Profit (EBIT)
55 MDKK
Profit for the Year
45 MDKK
Equity
99 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
2/146
"Top 10%"
Rank in Denmark
2,505/303,349
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Michael Wirzberger 3Chairman of board
Nora Førisdal Larssen 1Boardmember
Torben Helbo 5Boardmember

Legal owners Top 3

100%R82 Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameR82 A/S
Alternate namesR Able 2 A/S Show more
CVR16202185
AddressParallelvej 3, 8751 Gedved
IndustryManufacture of bicycles and invalid carriages [309200]
Webhttp://
Established22-06-1992 (28 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees185 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 07-09-2015
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital4,785,000 DKK
4,545,000 DKK (22-12-2005 - 27-12-2011)
4,500,000 DKK (01-05-1995 - 21-12-2005)
1,500,000 DKK (26-06-1992 - 30-04-1995)
Articles of assoc. last16-02-2012

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er produktion og salg af hjælpemidler til handicappede samt handel.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
104,111
+7%
97,023
+11%
87,098
+4%
Profit for the Year
45,076
-16%
53,367
+68%
31,681
+9%
Equity
98,539
-7%
106,463
-3%
109,875
+3%
Total Assets
200,767
+12%
179,314
-17%
216,195
+14%

Mangement review

Væsentligste aktiviteter
Selskabet driver produktion-, udvikling- og salgsvirksomhed inden for handicaphjælpemiddelsektoren.
Udvikling i året og forventning til fremtiden
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på DKK 45.075.990, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på DKK 98.539.387.
Resultatet for 2019 er tilfredsstillende.
For 2020 forventes et resultat på tilsvarende niveau som i 2019.
Særlige risici
Det er koncernens politik, at der ikke foretages afdækning af valutarisici.

Selskabet har betydelige aktiviteter i udlandet. Resultaterne heraf er forbundet med risici for påvirkning af kursudviklingen.

Der er i 2019 ikke foretaget specielle afdækninger af risici i forbindelse med kursudviklingen i valuta. Der er således ingen åbenstående valutaterminskontrakter ultimo 2019.

Det vurderes i øvrigt ikke, at selskabet har væsentlige risici, udover normale forretningsmæssige risici.
Innovation og udviklingsaktiviteter
Der er i lighed med tidligere år anvendt mange ressourcer på udvikling af nye produkter og videreudvikling af eksisterende produkter.
Eksternt miljø
Koncernens aktiviteter har ikke nogen særlig påvirkning af det eksterne miljø. I forbindelse med udvikling af nye produkter er der dog fokus på produkternes bæredygtighed, primært inden for materialeanvendelse.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
26-05-2020

Map