Company type
Limited Corporation
Established
2013
Size
Micro
Employees
6
Revenue
- DKK
Gross profit
2,846,373 DKK
Operating Profit (EBIT)
660,202 DKK
Profit for the Year
390,715 DKK
Equity
-307,163 DKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
3/13
"Top 35%"
Rank in Denmark
82,164/303,195
"Top 35%"

Top management Top 3

Board Top 3

Jack Austern 8Boardmember
Peter Lunddahl 3Boardmember
Lone Vium 3Boardmember

Legal owners Top 3

33.33-49.99%Lunddahl Holding Aps
20-24.99%Jaaus Holding Aps
20-24.99%Lvium Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forbindelse med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameNystrøm & Krabbe Ny A/S
CVR35046429
AddressRandersvej 397, Lisbjerg, 8380 Trige
IndustryManufacture of weapons and ammunition [254000]
Webhttp://www.nystromkrabbe.dk
Established22-02-2013 (7 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees6 (Fin.Stmt)
Advertising protectionYes
AuditorAndersen Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 29-12-2017
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionHandelsbanken
Company capital500,000 DKK
Articles of assoc. last22-02-2013

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel med jagtartikler, jagtbutik, jagtbiograf og anden relateret virksomhed efter bestyrelsens skøn.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
2,846
+6%
2,679
-9%
2,945
+7%
Profit for the Year
391
+612%
55
-87%
432
+661%
Equity
-307
-
-698
-
-753
-
Total Assets
6,725
-4%
7,016
+3%
6,834
-3%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er handel med jagtartikler og anden hermed beslægtet virksomhed.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er i selskabets balance indregnet udskudt skatteaktiv på 202 tkr. Det er ledelsens vurdering, at der indenfor en kort årrække kan realiseres overskud, der medfører, at aktivet har den indregnede værdi.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på kr. 390.715, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en negativ egenkapital på kr. 307.163.
Årets resultat anses for værende tilfredsstillende og det er ledelsens vurdering at der i de kommende år ville kunne realiseres tilsvarende resultater, som vil medføre en reetablering af egenkapitalen.

Det er i vid udstrækning selskabets ejerkreds, der har finansieret selskabet og sammenholdt med det positive resultat og den positive likviditet aflægges årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
24-03-2020

Map