Company Type
Limited Corporation (APS)
Established
1976
Size
Small
Employees
20-49
Revenue
- DKK
Gross profit
20 MDKK
Operating Profit (EBIT)
12 MDKK
Profit for the Year
9,581,201 DKK
Equity
30 MDKK

Advertising protection

The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
3/5
"Around avg"
Rank in Denmark
9,148/301,097
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Niels Vilhelm Knudsen 14Boardmember

Legal owners Top 3

100%Nordisk Perlite Holding I Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af en direktør alene

Company information based on CVR

NameNordisk Perlite Aps
CVR48247717
AddressHammersholt Erhvervspark 1-5, Hammersholt, 3400 Hillerød
IndustryManufacture of other inorganic basic chemicals [201300]
Established13-10-1976 (44 yr)
Company TypeLimited Corporation (APS)
Number of employees20-49 (CVR)
Advertising protectionYes
AuditorGrant Thornton,Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 15-02-2012
Financial statement period01-07 to 30-06
Bank connectionDanske Bank
Company capital200,000 DKK
80,000 DKK (30-08-1987 - 19-12-1996)
Articles of assoc. last10-12-2000

Purpose

Selskabets formål er at drive handel, industri, finan- siering og udlejning samt investering

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
19,639
-18%
23,936
+42%
16,900
-17%
Profit for the Year
9,581
-34%
14,448
+338%
3,300
-69%
Equity
29,648
+48%
20,067
+257%
5,619
+142%
Total Assets
50,016
+17%
42,807
+64%
26,156
-6%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets primære aktivitet består i produktion, markedsføring og salg af Perlite - en vulkansk stenart, der ekspanderer ved særlig opvarmning. Perlite anvendes bl.a. til isoleringsformål, filtrering samt vækstforbedring af plantejord.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 19.638.513 kr. mod 24.249.594 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 9.581.201 kr. mod 14.447.989 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.
08-11-2019

Map