Company type
Limited Corporation
Established
1933
Size
Medium
Employees
82
Revenue
363 MDKK
Gross profit
142 MDKK
Operating Profit (EBIT)
61 MDKK
Profit for the Year
47 MDKK
Equity
102 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
2/9
"Top 35%"
Rank in Denmark
2,389/303,195
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Sigurd Haukeli 1Chairman of board
Jan Nedergård Lauridsen 1Boardmember
Jens Erik Laustsen 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Nippon Gases Scandinavia Holding AS

Rights certificate

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør

Company information based on CVR

NameNippon Gases Danmark A/S
Alternate namesA/S Kulsyre- & Tørisfabriken Union, Dansk Kulsyrefabrik A/S, Dansk Tør-Is Fabrik A/S, Hydro Gas And Chemicals A/S, Hydrogas Danmark A/S, Jydsk Kulsyre- & Tørisfabrik A/S, Nordisk Kulsyrefabrik A/S, Nordisk Tør-Is Fabrik A/S, Praxair Danmark A/S, Union Industrigas A/S, Yara A/S, Yara Gas Holding Danmark A/S, Yara Industrial A/S, Yara Praxair A/S, A/S Union Construction, Aktieselskabet Kulsyre- og Tørisfabriken "Union", Aktieselskabet Kulsyre- og Tørisfabriken "union" Show more
CVR64233610
AddressRøde Banke 120, Erritsø, 7000 Fredericia
IndustryManufacture of industrial gases [201100]
Webhttp://
Established29-08-1933 (87 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees82 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 27-08-2019
Financial statement period01-04 to 31-03
Company capital10,000,000 DKK
Articles of assoc. last01-02-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og anden i forbindelse hermed stående virksomhed

Financial Statement

 201920172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
362,610
-
294,656
+2%
287,557
+6%
Gross Profit
142,069
-
117,652
-1%
119,219
+4%
Profit for the Year
47,320
-
41,995
-5%
44,194
+8%
Equity
102,170
-
174,850
+32%
132,854
-30%
Total Assets
200,121
-
273,732
+19%
229,811
-19%

Mangement review

Væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er fyldning og salg af flydende og gasformige industrielle og medicinske gasser, produktion og salg af tøris.
Udvikling i året
Selskabet har i regnskabsåret ændret navn til Nippon Gases Danmark A/S fra Praxair Danmark A/S, som følge af at selskabet er blevet en del af japanske Taiyo Nippon Sanso Corporations (TNSC). I sammen forbindelse er regnskabsåret omlagt til perioden 1. april - 31. marts med en omlægningsperiode 1. januar 2018 - 31. marts 2019.

Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et overskud på TDKK 47.320, og selskabets balance pr. 31. marts 2019 udviser en egenkapital på TDKK 102.170.
Resultatet er som forventet af ledelsen.
Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici
Selskabet er undergivet risici af såvel kommerciel som finansiel art, men disse afviger ikke fra, hvad der er sædvanligt for virksomheder i branchen.
Forventninger for det kommende år
Selskabet ser positivt på det kommende år og forventer en stabil udvikling.
Eksternt miljø
Selskabet har udarbejdet egne principper for helse, miljø og sikkerhed og giver disse områder et højt fokus. Selskabets ressource- og miljømæssige påvirkning er løbende blevet forbedret. Selskabet har et integreret ledelsessystem, som bygger pa standarderne ISO9001, ISO14001, IS022000 og ISO50001.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2019 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2018/19 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
27-08-2019

Map