Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2016
Size
Micro
Employees
-
Revenue
0 DKK
Gross profit
-675 DKK
Operating Profit (EBIT)
-675 DKK
Profit for the Year
-675 DKK
Equity
72,233 DKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
4/6
""
Rank in Denmark
203,957/303,205
"Lowest 35%"

Top management Top 3

Aage Ravn 2CEO

Board Top 3

Jakob Svejgaard 4Boardmember
Jørn Balch Christensen 2Boardmember
Thomas Hundborg Jensen 5Boardmember

Legal owners Top 3

25-33.32%Jørn Balch Christensen
20-24.99%Thomas Hundborg Holding Aps
15-19.99%Dorthe Blaabjerg Balch Christensen

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktøren alene eller af et bestyrelsesmedlem alene eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameMyresand Aps
Alternate namesAntimyrer Aps Show more
CVR37642665
AddressVendbjergvej 22, c/o Aage Ravn, Bjergby, 7950 Erslev
IndustryManufacture of pesticides and other agrochemical products [202000]
Established26-04-2016 (4 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees (CVR)
Advertising protectionYes
Audit deselectedYes
Financial statement period01-10 to 30-09
Bank connectionSpar Nord
Company capital250,000 DKK
100,000 DKK (26-04-2016 - 17-02-2020)
Articles of assoc. last18-02-2020

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at udvikle miljørigtige midler til bekæmpelse af skadevoldende insekter og dyr samt at drive handel med disse produkter og at besidde patentrettigheder og licenser m.v. Endvidere er det selskabets formål at investere i fast ejendom af enhver art.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
0
-
0
-
0
-
Gross Profit
-1
-
-27
-
0
-
Profit for the Year
-1
-
-27
-
0
-
Equity
72
-1%
73
-
100
-
Total Assets
122
-1%
123
-
150
-

Mangement review

Anpartshaverne og selskabet har siden 2011 arbejdet med forsøg og udvikling af metoder, der uden anvendelse af gift kan forebygge og bekæmpe myrer og andre krybende insekter. Specielt til brug i forbindelse med fast ejendom, såvel indendørs som udendørs. Forsøgsresultaterne har været tilfredsstillende.
I den foregående beretning blev anført, at produktion og afsætning forventes at kunne igangsættes i 2019.
Der er etableret samarbejde med en producent og prøveenheder er produceret i 2018 og 2019, men ikke tilgået markedet. der forventes indgået aftale med en virksomhed på området med speciale i salg på detailmarkedet således at afsætningen på det danske marked påbegyndes i 2020.
I december måned er Aage Ravn ansat som direktør og den tidligere direktør er efter eget ønske fratrådt. Samtidig har selskabet skiftet adresse og hjemsted.
Primo 2020 vil anpartskapitalen blive forhøjet, således at selskabet har tilstrækkelig likviditet og kapitalgrundlag.
Ledelsen forventer en langsigtet positiv udvikling for selskabet.
18-02-2020

Map