Company type
Limited Corporation (APS)
Established
1975
Size
Small
Employees
35
Revenue
- DKK
Gross profit
12 MDKK
Operating Profit (EBIT)
39,708 DKK
Profit for the Year
4,843,992 DKK
Equity
34 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
2/129
"Top 10%"
Rank in Denmark
16,769/312,792
"Top 10%"

Top management Top 3

Jens Winther 5Director

Legal owners Top 3

100%Jens Winther Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør.

Company information based on CVR

NameJens Winther Automobiler Aps
Alternate namesWintherbil Roskilde Aps Show more
CVR53258018
AddressMaglegårdsvej 5, 4000 Roskilde
IndustrySale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories [454000]
Established15-08-1975 (45 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees35 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-02-2019
Financial statement period01-10 to 30-09
Company capital606,000 DKK
200,000 DKK (17-01-1995 - 02-10-2016)
100,000 DKK (30-08-1987 - 16-01-1995)
Articles of assoc. last03-10-2016

Purpose

Selskabets formål er at drive autoværksted, autohandel og dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
12,414
+12%
11,128
+1%
11,000
+11%
Profit for the Year
4,844
+113%
2,270
+9%
2,074
+91%
Equity
33,949
+8%
31,385
+6%
29,698
+346%
Total Assets
42,797
-4%
44,743
+4%
43,202
+90%

Mangement review

Årsrapporten for Jens Winther Automobiler ApS for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet består i at drive autoværksted samt motorcykel- og autohandel.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et overskud på DKK 4.843.992, og selskabets balance pr. 30. september 2019 udviser en egenkapital på DKK 33.949.260.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
27-01-2020

Map