Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2000
Size
Small
Employees
15
Revenue
- DKK
Gross profit
9,721,382 DKK
Operating Profit (EBIT)
4,813,657 DKK
Profit for the Year
4,223,546 DKK
Equity
5,153,817 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
1/413
"Top 10%"
Rank in Denmark
18,204/303,349
"Top 10%"

Top management Top 3

Legal owners Top 3

50%Cma Mc Aps
50%Lhl Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af to direktører

Company information based on CVR

NameDrive In Bottle Shop Aps
CVR25502582
AddressAmager Strandvej 418, 2770 Kastrup
IndustryRetail sale of beverages in specialized stores [472500]
Webhttp://
Established12-07-2000 (20 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees15 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorGrant Thornton,Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 30-10-2015
Financial statement period01-07 to 30-06
Company capital125,000 DKK
Articles of assoc. last26-04-2005

Purpose

Selskabets formål er at drive handel-, industri-, og servicevirksomhed, særligt inden for nærings- og nydelsesmiddelbranchen, køb, salg og udlejning af fast ejendom, køb og salg af værdipapirer og finansielle instrumenter og anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt køb, salg og udlejning af biler

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
9,721
-15%
11,428
-10%
12,699
+3%
Profit for the Year
4,224
-23%
5,511
-20%
6,891
-11%
Equity
5,154
-13%
5,930
-30%
8,419
-12%
Total Assets
20,199
-2%
20,528
-18%
24,995
-9%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af salg af et bredt sortiment af øl, vin og spiritus, der primært henvender sig til turister.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 9.721 t.kr. mod 11.428 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 4.224 t.kr. mod 5.511 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.
27-11-2019

Map