Company type
Limited Corporation
Established
2011
Size
Medium
Employees
69
Revenue
- DKK
Gross profit
59 MDKK
Operating Profit (EBIT)
32 MDKK
Profit for the Year
24 MDKK
Equity
47 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
2/874
"Top 10%"
Rank in Denmark
4,416/303,195
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Carl Birger Pernow 1Chairman of board
Dan Hammer 4Boardmember
Niall Alphonsus Dunphy 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Live Nation Denmark Management Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameDanish Venue Enterprise A/S
Alternate namesCph Arena A/S Show more
CVR34082375
AddressHannemanns Allé 18-20, 2300 København S
IndustryOperation of arts facilities [900400]
Webhttp://
Established13-12-2011 (9 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees69 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 10-10-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionDanske Bank
Company capital1,000,000 DKK
800,000 DKK (14-12-2015 - 15-12-2016)
700,000 DKK (16-12-2014 - 13-12-2015)
600,000 DKK (18-12-2013 - 15-12-2014)
525,000 DKK (20-12-2012 - 17-12-2013)
500,000 DKK (13-12-2011 - 19-12-2012)
Articles of assoc. last16-12-2016

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive operatørvirksomhed i Royal Arena, herunder restaurationsdrift samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
59,279
+24%
47,852
-
-5,075
-
Profit for the Year
23,821
+23%
19,419
-
-9,772
-
Equity
46,777
+104%
22,956
+549%
3,537
+7%
Total Assets
110,778
+11%
99,738
+5%
95,148
+819%

Mangement review

Præsentation af virksomhedenSelskabet driver driftsoperatør virksomhed.Selskabet blev stiftet den 13. december 2011 og har til formål at være driftsoperatør af venues. Danish Venue Enterprise A/S er fra den 1. december 2016 driftsoperatør for den ny multiarena i København: Royal Arena. Selskabet har i den forbindelse indgået en langvarig lejeaftale med Arena CPHX P/S om leje af Royal Arena i København. Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forholdSelskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på kr. 23.821.256, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 46.777.316. Resultatet anses for meget tilfredsstillende. Selskabet havde en høj aktivitet bl.a. som følge af afholdelsen af VM i Ishockey, hvor en stor del af kampene, herunder finalen, blev afholdt i Royal Arena. Selskabet tilkendegav i årsrapporten for 2017, at der var en usikkerhed på 5,8 mio. kr. omkring en eventuel afregning af resultatafhængig leje. Forholdet blev afklaret i 2018 med det resultat, at selskabet som anført i årsrapporten for 2017 skulle afregne 0 kr. I resultatafhængig leje.Selskabet forventer i 2019 en aktivitet og et resultat på lidt lavere niveau end i 2018. Begivenheder efter balancedagenDer er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.
06-06-2019

Map