Company type
Limited liability company
Established
1964
Size
Small
Employees
25
Revenue
404 MDKK
Gross profit
190 MDKK
Operating Profit (EBIT)
121 MDKK
Profit for the year
125 MDKK
Equity
292 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/9
"Around avg"
Rank in Denmark
1,017/315,717
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Martin Arvad Nielsen 11Chairman of board
Henning Thybo 10Vice chairman
Jens Ebbensgård Kjær 3Boardmember

Rights certificate

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Company information based on CVR

NameAndelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.M.B.A.
CVR38569317
AddressHerningvej 38, 7330 Brande
IndustryManufacture of starches and starch products [106200]
Established21-09-1964 (57 yr)
Company typeLimited liability company
Number of employees25 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 21-05-2008
Financial statement period01-05 to 30-04
Articles of assoc. last15-06-2005

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er gennem fabrikation af kartoffelmel og ved forædling af andre landbrugsprodukter at hjembringe det størst mulige udbytte for andelshaverne.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
403,740
+30%
311,344
+9%
285,952
+13%
Gross Profit
190,042
+47%
129,054
+10%
117,101
+23%
Profit for the year
124,864
+78%
70,081
-18%
85,382
+30%
Equity
292,454
+8%
271,315
+8%
250,391
+56%
Total Assets
767,894
+1%
763,788
+61%
474,969
+98%

Mangement review

Årets resultat for 2019/20 udviser et overskud på 124,9 mio. kr. mod 70,1 mio. kr. for 2018/19. Balancen udviser en egenkapital på 292,5 mio. kr. pr. 30. april 2020.
Kampagnen varede fra 27. august til 9. januar. Fabrikken modtog i den periode 406.295 tons kartofler (renvægt) med et gennemsnitligt indhold af stivelse på 18,82 %. Vi endte på 98,3 % af de tilmeldte kartofler pga. det ekstreme regnfulde efterår. Under de første uger af kampagnen var vi udfordret produktionsmæssigt pga. tørreanlægget ikke fungerede optimalt, trods leverandøren foretog store ændringer af tørreriet forud for kampagnen. Leverandøren fortsatte optimeringerne af tørreriet i takt med, at problemstillingerne blev synlige, hvilket betød, at kampagnen generelt endte med at forløbe fornuftig. Der bliver forud for 2020/21 kampagnen foretaget yderligere ændringer af tørreriet baseret på erfaringerne fra 2019/20 kampagnen. Produktionen udgjorde 92.398 tons kartoffelmel mod 65.563 tons sidste år og 4.743 tons kartoffelprotein mod 3.274 tons sidste år.
Stivelsesforbruget pr. 100 kg kartoffelmel blev 82,75 kg mod 87,74 kg sidste år. Der vil blive arbejdet på at optimere udnyttelsesprocenten i næste kampagne.
Produktionen af protein udgjorde 4.743 tons. Det svarer til 1,17 % af kartoffelmængden, hvilket er til-fredsstillende.
Indholdet af smuds var i gennemsnit 7,25 % mod 6,35 % året før. Indholdet af sten er gået op til 1,64 % af kartoffelmængden mod 1,44 % året før.
Den restbetaling – ud over kvalitets- og fragttillæg – som bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at vedtage, er på 1,50 kr. pr. kg stivelse. Kvalitetstillægget/ fragttillægget udgjorde 0,03 kr. pr. kg stivelse. Tillæg for højt indhold af stivelse udgjorde 0,02 kr.pr kg stivelse. Den samlede betaling inklusiv tillæg udgør i gennemsnit 3,75 kr. pr. kg stivelse for ordinær levering mod 3,47 kr. sidste år. Bestyrelsen betegner restbetalingen som tilfredsstillende. Der er stort set ydet fuld restbetaling til alle avlere af den leverede mængde i forhold til grundtegning/leveringspligt, som følge af udjævningen af leveringsmangel blandt avlere.
Investeringer
Årets investeringer i materielle anlægsaktiver har udgjort ca. 17,9 mio. kr., hvoraf 8,2 mio. kr. udgør køb af grunde.
Der er i regnskabsåret 2020/2021 afsat 3,6 mio. kr. til optimering af anlægget ud fra en energi og ef-fektiviserings synsvinkel.Derudover skal der foretages investeringer i udvidelse af nedsivningsbassiner m.v. på ca. 2,5 mio. kr.
29-06-2020

Map