Company type
Limited Corporation
Established
2002
Size
Small
Employees
33
Revenue
- DKK
Gross profit
50 MDKK
Operating Profit (EBIT)
14 MDKK
Profit for the year
11 MDKK
Equity
20 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/46
"Top 10%"
Rank in Denmark
8,493/313,543
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Legal owners Top 3

100%Akademikliniken Danmark Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af  to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameAk Nygart A/S
Alternate namesNygart A/S, Nygart Privathospital A/S, Nygartshop.Dk A/S, Cancer-Guide A/S, Cancerguide A/S Show more
CVR26513073
AddressNy Østergade 12, 1, 1101 København K
IndustryHospital activities [861000]
Webhttps://www.nygart.dk/
Established01-02-2002 (19 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees33 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 07-10-2016
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital555,556 DKK
500,000 DKK (20-10-2009 - 25-06-2012)
1,432,939 DKK (31-12-2006 - 19-10-2009)
500,000 DKK (08-12-2004 - 30-12-2006)
125,000 DKK (01-02-2002 - 07-12-2004)
Articles of assoc. last05-03-2018

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive lægefaglig virksomhed herunder operationer, konsultationer og anden rådgivning samt i øvrigt at drive virksomhed med handel og industri.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
49,712
+30%
38,233
+20%
31,886
-5%
Profit for the year
11,442
+37%
8,370
+15%
7,274
+12%
Equity
20,406
+128%
8,964
+14%
7,844
+156%
Total Assets
48,592
+50%
32,502
+45%
22,450
+55%

Mangement review

Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive lægefaglig virksomhed herunder operationer, konsultationer og anden rådgivning samt i øvrigt at drive virksomhed med handel og industri.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på DKK 11.442.200, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på DKK 20.405.786.
Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2019 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Begivenheder efter balancedagen
Konsekvenserne af Covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget beslutning om at "lukke landene ned", får stor betydning for verdensøkonomien. Ledelsen anser konsekvenserne af Covid-19 som en begivenhed, der er opstået efter balancedagen (31. december 2019), og udgør derfor en ikke-regulerende begivenhed for virksomheden.
Selskabets forventninger til fremtiden bliver påvirket negativt som følge af Covid-19 udbruddet og de tiltag, som den danske Regering har foretaget for at afbøde virkningerne af udbruddet, jf. også omtalen af begivenheder efter balancedagen i note 1. Det er dog endnu for tidligt at udtale sig om, hvor store de negative konsekvenser bliver for selskabets forventninger.

Der er herudover ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen.
09-07-2020

Map