Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2020
Size
Micro
Employees
7
Revenue
- DKK
Gross profit
17 MDKK
Operating Profit (EBIT)
10 MDKK
Profit for the year
7,725,453 DKK
Equity
7,863,649 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/315
"Top 10%"
Rank in Denmark
14,686/345,354
"Top 10%"

Top management top 3

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Company information based on CVR

NameWaterfront Doctors Corporate Aps
CVR41770864
AddressHartmannsvej 5C, 2900 Hellerup
IndustryGeneral medical practice activities [862100]
Established16-10-2020 (2 yr)
First financial statement period16-10-2020 to 30-06-2021
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees2 (man years:1)
Advertising protectionYes
AuditorComplet Revision Registreret Revisionsanpartsselskab since 30-12-2021
Financial statement period01-07 to 30-06
Company capital40,000 DKK
Articles of assoc. last27-05-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at levere lægefaglige ydelser samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Financial Statement

 20222021
Currency/unit000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
Gross Profit
16,956
-
7,279
-
Profit for the year
7,725
-
2,498
-
Equity
7,864
-
2,538
-
Total Assets
13,581
-
10,838
-

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at levere lægefaglige ydelser samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 udviser et resultat på kr. 7.725.453, og selskabets balance pr. 30. juni 2022 udviser en balancesum på kr. 13.580.961, og en egenkapital på kr. 7.863.649. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Forventninger til fremtiden Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 udviser et resultat på kr. 7.725.453, og selskabets balance pr. 30. juni 2022 udviser en balancesum på kr. 13.580.961, og en egenkapital på kr. 7.863.649. , Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 udviser et resultat på kr. 7.725.453, og selskabets balance pr. 30. juni 2022 udviser en balancesum på kr. 13.580.961, og en egenkapital på kr. 7.863.649.
30-12-2022

Map