Company type
Limited Corporation
Established
1984
Size
Large
Employees
418
Revenue
928 MDKK
Gross profit
173 MDKK
Operating Profit (EBIT)
78 MDKK
Profit for the year
105 MDKK
Equity
127 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/61
"Top 10%"
Rank in Denmark
1,562/322,520
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Sanna Mari Suvanto-Harsaae 11Chairman of board
Anders Tormod Skole-Sørensen 8Vice chairman
John Madsen 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Tcm Group A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameTmk A/S
Alternate namesA/S Tvis Ejendomsselskab, A/S Tvis Køkkener & Garderobeskabe, Lifa Design A/S, Tm Koncernen A/S, Tvis/Modulia A/S, Worktop Design A/S, A/S Modulia, Tcm Group A/S Show more
CVR75924712
AddressSkautrupvej 16, Tvis, 7500 Holstebro
IndustryManufacture of kitchen furniture [310200]
Established26-06-1984 (38 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees430 (man years:400)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 05-04-2022
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital3,060,000 DKK
2,000,000 DKK (30-08-1987 - 23-06-2004)
Articles of assoc. last15-09-2017

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive fabrikation af og handel med køkken-, bad- og garderobeskabe og dermed beslægtede produkter.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
927,625
+8%
855,961
-1%
863,441
+17%
Gross Profit
173,216
-13%
199,057
-10%
220,343
+9%
Profit for the year
105,319
-2%
107,102
-7%
114,788
+6%
Equity
126,896
-26%
170,991
+4%
164,503
+27%
Total Assets
373,713
-8%
405,258
+6%
381,287
+6%

Mangement review

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdOpfølgning på den økonomiske udvikling2021 var på mange måder et exceptionelt år. Nedlukningen som følge af covid-19 pandemien medførte bl.a.et voksende boligmarked og en boligforbedrings- og gør-det-selv trend, som har understøttet efterspørgslenefter køkkener i det danske køkkenmarked især i de første kvartaler af 2021. Stigende efterspørgsel ogbegrænsninger i forsyningskæden medførte signifikant højere priser på råvarer og komponenter, som blevvideregivet til vore kunder via salgsprisstigninger, dog med en vis forsinket effekt. Derfor har effekten fraprisstigninger gennem året haft en markant negativ nettoeffekt på TMK’s indtjening i året.Selskabets resultat blev et overskud på 123,2 mio. kr. før skat, hvilket er et fald på 9,5 mio. kr. i forhold til2020, hvor der var et overskud på 132,7 mio. kr.Bruttomarginen faldt fra 23,3% til 18,7%, hovedsagelig drevet af stigende råvarepriser. I tillæg havde enustabil forsyningssituation og en ændring i salgsmix med en højere andel af omsætning fra 3. parts produktermed en strukturelt lavere margin, en negativ påvirkning på bruttomarginen.Set i lyset af de særlige omstændigheder anser ledelsen årets resultat for at være tilfredsstillende.Likviditetspositionen er faldet fra 100,0 mio. kr. til 6,6 mio. kr. hvilket skyldes en udbytteudbetaling på150mio. kr. Soliditetsgraden er i året faldet fra 42,2% til 34,0%. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet har engod balance imellem investeringer, egenkapital og gæld.Omsætning og resultater er ikke opdelt på hovedsegmenter, idet selskabet primært producerer og sælger tildet nordiske marked, som ikke ønskes nærmere specificeret af konkurrencemæssige hensyn.
05-04-2022

Map