Company type
Limited Corporation
Established
2008
Size
Large
Employees
703
Revenue
469 MDKK
Gross profit
345 MDKK
Operating Profit (EBIT)
17 MDKK
Profit for the year
16 MDKK
Equity
59 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
5/52
"Top 10%"
Rank in Denmark
7,208/322,278
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Roger Rong Harkestad 1Chairman of board
Christine Flataker Johannessen 1Vice chairman
Janicke Stople 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Tide ASA

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameTide Bus Danmark A/S
Alternate namesTide Værksted Danmark A/S Show more
CVR31347963
AddressEgegårdsvej 20, Hjallese, 5260 Odense S
IndustryScheduled bus transport, urban and suburban [493110]
Established31-03-2008 (13 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees703 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 30-04-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital2,000,000 DKK
1,500,000 DKK (03-07-2013 - 31-01-2017)
1,000,000 DKK (29-12-2009 - 02-07-2013)
500,000 DKK (31-03-2008 - 28-12-2009)
Articles of assoc. last21-04-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive transportvirksomhed ved personbefordring og anden hertil knyttet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
468,979
+8%
434,557
+15%
376,491
-2%
Gross Profit
345,311
+10%
313,728
+24%
252,225
+9%
Profit for the year
15,664
+322%
3,708
-
-792
-
Equity
59,053
+36%
43,389
+9%
39,684
-2%
Total Assets
398,040
+1%
393,457
-9%
431,847
+221%

Mangement review

Særlige risici​Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici. Ændringer i de væsentligste ​​omkostningsniveauer er afdækket ved prisregulering af kørselskontrakter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdKoncernens og moderselskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på 15.664 t.kr., og koncernens og moderselskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på 59.053 t.kr. Årets resultat er på niveau med det forventede 5-15 mio.kr. som anført i årsrapporten 2019. Tide Bus Danmark A/S indgår i den norske koncern Tide AS. Koncernen driver personbefordring og er blandt de største aktører på dette område i Norden. Ledelsen anser årets resultat som værende tilfredsstillende. Tide Bus Danmark A/S har i årets løb afgivet tilbud på nye kontrakter i Movia, NT, Sydtrafik og Midttrafiks områder. Selskabet har vundet 3 kontrakter til opstart i 2021 og 2022. En kontrakt hos Midttrafik omkring kørsel af bybusserne i Herning, en kontrakt hos Sydtrafik omkring kørsel af bybusserne i Esbjerg og endelig en kontrakt hos Movia omkring kørsel af bybusserne i Næstved. Alle busser med undtagelse af 4 af busserne i Næstved er elbusser. Tide Bus Danmark A/S har ikke afleveret noget kørsel eller startet nogen kontrakter op i 2020. Selskabet skal aflevere Haderslev og Esbjerg lokal kontrakten i løbet af 2021, som det ikke lykkedes at genvinde.
21-04-2021

Map