Company type
Limited Corporation
Established
2014
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
0 DKK
Operating Profit (EBIT)
-41,000 DKK
Profit for the year
-1,601,000 DKK
Equity
126 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
89,563/94,255
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
328,011/345,220
"Lowest 10%"

Top management top 3

Board top 3

Niels Christian Sundberg 21Chairman of board
Jørgen Meyer 40Vice chairman
Gunhild Mørch Sundberg 6Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af en direktør alene.

Company information based on CVR

NameSun-Air Aviation Group Holding A/S
Alternate namesSun-Air Holding A/S Show more
CVR36069651
AddressCumulusvej 10, 7190 Billund
IndustryNon-financial holding companies [642020]
Established20-08-2014 (9 yr)
First financial statement period01-10-2013 to 30-09-2014
Company typeLimited Corporation
Number of employees-
Advertising protectionNo
AuditorVistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 20-08-2014
Financial statement period01-10 to 30-09
Company capital500,000 DKK
Articles of assoc. last07-02-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at besidde aktierne i Sun-Air of Scandinavia, CVR-nr. 83 59 15 28 samt at foretage handel med værdipapirer og anden investeringsvirksomhed efter bestyrelsens skøn.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
0
-
Gross Profit
0
-
0
-
0
-
Profit for the year
-1,601
-
-4,942
-
-47,397
-
Equity
126,142
-1%
127,743
-4%
132,685
-28%
Total Assets
128,360
-1%
130,170
-4%
135,112
-27%

Mangement review

Udviklingen i regnskabsåretÅrets resultat blev et underskud på TDKK 1.809 før skat mod et underskud på TDKK 5.556 sidste år. Egenkapitalen pr. 30. september 2022 udgør TDKK 126.142. Med baggrund i den lave aktivitet lever årets resultat op til ledelsens forventninger.0Miljø/KlimaDet er SUN-AIR of Scandinavia A/S’ miljøpolitik at fremstå som en miljøbevidst virksomhed, der er på forkant med kundernes og omgivelsernes forventninger og som minimum opfylder myndighedernes krav.

Størstedelen af selskabets miljøpåvirkning sker via Co2-udledning fra flydriften. For at mindske påvirkningen af miljøet har selskabet omfattende systemer/politikker, der sikrer, at brændstofforbruget minimeres mest muligt. Dette omfatter bl.a. optimering af flyvehøjde, tilpasning af flystørrelse til passagerantal samt efteruddannelse af piloter og investering af nye motorer, der udleder mindre Co2.

Selskabet har endvidere etableret et solcelleanlæg, der producerer en del el til brug for hovedkontoret og værkstederne på Cumulusvej i Billund. Selskabet har i regnskabsåret udskiftet flere af selskabets firmabiler fra fossile brændstoffer til mere bæredygtige elbiler.Særlige risisiSUN-AIR of Scandinavia A/S’ væsentligste forretningsmæssige risici er knyttet til evnen til at være stærkt positioneret som forretningslivets flyselskab på de destinationer, selskabet beflyver. 0SUN-AIR of Scandinavia A/S er som følge af investeringer i fly eksponeret overfor ændringer i renteniveauet og udviklingen i USD-kursen, idet fly værdiansættes og handles i USD. SUN-AIR of Scandinavia A/S styrer de finansielle risici, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet baseret på en lav risikoprofil, således at finansielle risici kun opstår som følge af kommercielle risici.0
28-03-2023

Map