Company type
Limited Corporation
Established
1980
Size
Large
Employees
1,122
Revenue
857 MDKK
Gross profit
168 MDKK
Operating Profit (EBIT)
52 MDKK
Profit for the year
40 MDKK
Equity
134 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/408
"Top 10%"
Rank in Denmark
4,389/337,325
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Carsten Vinther 4Chairman of board
Flemming Märcher Stampe Kvorning 3Boardmember
Claus Fibiger 5Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør

Company information based on CVR

NameSecuritas A/S
Alternate namesA.L.G. Sikring A/S, Alarmselskabet Dansikring af 1980 A/S, Alg Sikring Abonnementservice A/S, Cardia Denmark A/S, Cardia Nordic A/S, Cardia Nordic Holding A/S, Cardia-Nordic A/S, Cd Sikkerhedsservice A/S, Dan Kontrol A/S, Dan Kontrol Kontrolstation A/S, Dan Kontrol Systemer A/S, Dansikring A/S, Dansikring Transport Aviation Security A/S, Euro Security A/S, Hh Vagt A/S, Inpas Security A/S, Nordisk Hjertestarter A/S, Nordisk Hjertestartere A/S, Nordisk Hjertestarterinstitut A/S, P.A. Center Vagt A/S, P.A. Hundevagt A/S, P.A. Security A/S, P.A. Teambuilding System A/S, P.A. Vagt Service A/S, Securinord A/S, Securitas Transport Aviation Security A/S, Sikkerhedspartner af 1995 A/S, Sikkerhedsselskabet Netvagt Danmark af 1997 A/S, Vagt Dk A/S, Vagtselskabet Danmark A/S, Vest Vagt A/S, Dansikring Værdi A/S Show more
CVR88663217
AddressSydvestvej 98, 2600 Glostrup
IndustryPrivate security activities [801000]
Established08-01-1980 (43 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees1233 (man years:1014)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 27-05-2021
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionDanske Bank
Company capital3,000,000 DKK
1,000,000 DKK (30-06-2003 - 20-12-2007)
5,000,000 DKK (31-05-2002 - 29-06-2003)
16,101,000 DKK (19-12-2001 - 30-05-2002)
16,100,000 DKK (22-06-1992 - 18-12-2001)
11,000,000 DKK (31-08-1989 - 21-06-1992)
Articles of assoc. last30-01-2023

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at udøve vagt- og sikkerhedsvirksomhed via bemandede vagtopgaver, sikkerhedsrådgivning, kontrolcentraler, salg af teknisk sikkerhedsudstyr samt hermed beslægtede ydelser.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
856,732
+19%
717,775
+8%
663,724
+16%
Gross Profit
168,097
+45%
116,039
+11%
104,623
+18%
Profit for the year
39,786
+75%
22,788
+15%
19,781
+21%
Equity
133,877
+8%
124,091
+23%
101,303
+14%
Total Assets
380,146
+20%
315,494
+20%
262,949
+15%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Det ordinære resultat efter skat udgør DKK 39.786.361 mod 22.788.083 sidste år, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på DKK 133.877.072.

Ledelsen anser årets resultat for meget tilfredsstillende, og over de forventninger som blev fremsat i forbindelse med årsrapporten for 2020.

2021 var et år der blev præget af Corona pandemien, hvilket har påvirket et antal af Securitas kunder og opgaver i form af både op- og nedskaleringer. Det forbedrede resultat kan delvis tilskrives ekstraopgaver i forbindelse med COVID-19 relaterede opgaver., Development in activities and financial matters
The post-tax profit on ordinary activities equals DKK 39,786,361 against DKK 22,788,083 for the previous year and the company’s balance sheet as at 31 December 2021 shows a shareholders' equity of DKK 133,877,072.

The management deems the profit for the year to be very satisfactory and beyond such anticipations as were expressed in connection with the annual report for 2020.

2021 was a year characterised by the Corona pandemic, which affected a number of Securitas clients and assignments by way of upscaling as well as downscaling. The improved result can primarily be ascribed to supplementary work originating in COVID-19 related assignments.
15-07-2022

Map