Company type
Limited Corporation
Established
2002
Size
Medium
Employees
60
Revenue
399 MDKK
Gross profit
103 MDKK
Operating Profit (EBIT)
52 MDKK
Profit for the year
49 MDKK
Equity
148 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/110
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,686/336,950
"Top 10%"

Top management top 3

Ejvind Pedersen 7Director
Andrew John King 2Director

Board top 3

Andreas Færk 21Chairman of board
Ejvind Pedersen 7Boardmember
Stiig Brink Larsen 7Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Company information based on CVR

NameScanmetals A/S
Alternate namesAl-Ex Recycling A/S Show more
CVR26801958
AddressSkibbækparken 7-11, 4200 Slagelse
IndustryRecovery of sorted materials [383200]
Established27-09-2002 (21 yr)
First financial statement period27-09-2002 to 31-12-2003
Company typeLimited Corporation
Number of employees86 (man years:68)
Advertising protectionNo
AuditorBeierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-08-2017
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital1,321,667 DKK
1,300,000 DKK (16-03-2015 - 30-01-2023)
2,650,000 DKK (03-03-2015 - 15-03-2015)
2,600,000 DKK (28-05-2010 - 02-03-2015)
1,300,000 DKK (29-05-2009 - 27-05-2010)
1,200,000 DKK (01-11-2002 - 28-05-2009)
Articles of assoc. last02-06-2023

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive handel og industri

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
398,952
+50%
266,239
-
-
-
Gross Profit
103,011
+26%
81,915
+18%
69,717
+32%
Profit for the year
49,222
+79%
27,564
-25%
36,792
+98%
Equity
147,802
+52%
97,485
+8%
90,576
+69%
Total Assets
608,518
+9%
557,954
+133%
239,502
+57%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.21 - 31.12.21 udviser et resultat på t.DKK 54.763 mod t.DKK 29.671 for tiden 01.01.20 - 31.12.20. Balancen viser en egenkapital på t.DKK 161.204.

I 2021 er udviklingen af metalbearbejdnings- og genvindingslinjer fortsat med en tilsvarende stigning i produktion og produktkvalitet. Et nyt forarbejdningsanlæg i Stigsnæs blev optimeret, og der forventes en stigning i den samlede metalindvinding i 2022.

Afskrivninger på goodwill som følge af købet af Scanmetals Deutschland GmbH havde en væsentlig negativ indflydelse på netto driftsresultatet i 2021., Development in activities and financial affairs
The income statement for the period 01.01.21 - 31.12.21 shows a profit of DKK 54,763k against DKK 29,671k for the period 01.01.20 - 31.12.20. The balance sheet shows equity of DKK 161,204k.

In 2021, the development of metal processing and recovery lines has continued, with a corresponding increase in production and product quality. A new processing facility at Stigsnaes was optimized and an increase in total metal recovered is forecast for 2022.

Depreciation of goodwill arising from the acquisition of Scanmetals Deutschland GmbH had a negativ impact on the net operationg profit in 2021.
25-05-2022

Map