Company type
Limited Corporation
Established
1985
Size
Medium
Employees
74
Revenue
- DKK
Gross profit
32 MDKK
Operating Profit (EBIT)
7,545,795 DKK
Profit for the year
8,855,945 DKK
Equity
31 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/18
"Top 35%"
Rank in Denmark
13,088/345,012
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Bent Henrik Præstholm Hagen 5Chairman of board
Peter Damkjer 5Boardmember
Bo Geisler 15Boardmember

Legal owners top 3

50-66.66%Damkjer Holding Aps
33.33-49.99%Mile Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NamePfp A/S
Alternate namesDansk Postforming Produktion A/S, Jørgen C. Nielsen A/S, Pfp Produktion A/S Show more
CVR10010691
AddressAstrupvej 1, Almtoft, 8620 Kjellerup
IndustryManufacture of veneer sheets and wood-based panels [162100]
Established26-06-1985 (38 yr)
First financial statement period01-01-1985 to 31-12-1985
Company typeLimited Corporation
Number of employees74 (man years:64)
Advertising protectionNo
AuditorUllits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 08-12-2015
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital500,000 DKK
1,300,000 DKK (30-08-1987 - 09-01-2007)
Articles of assoc. last01-01-2017

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling af bordplader i forskellige materialer og dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
32,028
+5%
30,520
+21%
25,269
+34%
Profit for the year
8,856
-11%
9,928
+68%
5,918
+155%
Equity
31,203
+14%
27,311
+34%
20,342
+29%
Total Assets
85,248
+18%
72,545
+20%
60,377
+14%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen, der omfatter perioden 1. januar - 31. december 2022, udviser et resultat på 8.855.945 kr. mod 9.927.587 kr. sidste år. Balancen udviser en egenkapital på 31.203.132 kr.

I årsrapporten for 2021 er udmeldt et forventet resultat før skat i niveauet 7.000 - 9.000 t.kr. For-bedringen i forhold til det budgetterede kan henføres til et generelt højere aktivitetniveau, samt et bedre resultat i dattervirksomheden Forma System SP Z.o.o.

Afledt af væsentlig øget aktivitetsniveau valgte vi i 2022 at opføre en ny produktionshal på 2.000 m2. Den langfristede finansiering var ikke på plads ultimo 2022, hvorfor byggeriet er finansieret over kassekreditten. Ved regnskabsaflæggelsen var den langfristede finansiering på plads.

Særlige risici
Finansielle risici
Selskabet er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret overfor ændringer i valutakurser og renteniveau. Det er selskabets politik ikke at foretage aktiv spekulation af finansielle risici. Selskabets finansielle styring retter sig således alene mod styring af allerede påtagne finansielle risici.
28-04-2023

Map