Company type
Limited Corporation
Established
1991
Size
Medium
Employees
174
Revenue
152 MDKK
Gross profit
131 MDKK
Operating Profit (EBIT)
12 MDKK
Profit for the year
8,923,576 DKK
Equity
24 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
32/2,652
"Top 10%"
Rank in Denmark
15,622/331,021
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

John Andersen 6Chairman of board
Rene Meilandt Mortensen 4Boardmember
Thomas Winther Jørgensen 6Boardmember

Legal owners - top 3

100%Partner Revision Holding af 1/10 2021 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer

Company information based on CVR

NamePartner Revision. Statsautoriseretrevisionsaktieselskab
Alternate namesBisborg Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Brande Revisionskontor A/S, Give Revisionskontor Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Herning Dataservice A/S, Midtrevision A/S, Midtrevision Data A/S, Mr Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Partner Consult A/S, Total Revision A/S Show more
CVR15807776
AddressIndustrivej Nord 15, Birk, 7400 Herning
IndustryAccounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancy [692000]
Webwww.partner-revision.dk
Established06-12-1991 (31 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees190 (man years:178)
Advertising protectionNo
AuditorAndersen Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 01-01-2014
Financial statement period01-10 to 30-09
Company capital2,200,000 DKK
2,120,000 DKK (25-02-1998 - 21-02-1999)
2,000,000 DKK (25-03-1996 - 24-02-1998)
225,000 DKK (13-12-1991 - 24-03-1996)
Articles of assoc. last14-12-2011

Purpose

Selskabets formål er at drive revisions-, rådgivnings- og andre i forbindelse hermed stående virksomhed, indenfor de i lov om statsautoriserede revisorer afstukne rammer

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
151,996
+17%
130,110
+15%
113,555
+3%
Gross Profit
130,911
+19%
109,820
+17%
93,538
+7%
Profit for the year
8,924
+6%
8,438
+4%
8,111
+11%
Equity
23,906
-2%
24,483
+6%
23,044
+8%
Total Assets
105,468
-2%
107,395
+40%
76,489
+6%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
I 2020/21 har selskabet erhvervet aktiviteterne fra EY's kontor i Ringkøbing, herunder kunder og medarbejdere. Selskabet har med de seneste års foretagne opkøb og vækst opnået en markant markedsposition i det midt- og vestjyske område med en samlet medarbejderstab på 180 personer, heraf 21 statsautoriserede revisorer.

I lighed med sidste regnskabsår har 2020/21 været præget af Coronapandemien, som har givet øget aktivitet i forbindelse med assistance til kunderne med hjælpepakker mv. Desuden har regeringens tiltag i forbindelse med pandemien påvirket balancens størrelse som følge af udskydelse af betalinger til det offentlige. Selskabet har valgt at indbetale gældsposterne til normalt forfaldstidspunkt, hvilket betyder, at disse står som tilgodehavende på selskabets skattekonto samtidig med, at de figurerer som gældspost.

Virksomheden har derudover kun været påvirket af Covid-19 i mindre omfang. Medarbejderstaben har været meget omstillingsparat og har i længere perioder arbejdet hjemmefra.

Bortset fra ovennævnte blev selskabets resultat og økonomiske udvikling som forventet og anses for tilfredsstillende.
14-12-2021

Map