Company type
Limited Corporation
Established
1976
Size
Medium
Employees
247
Revenue
999 MDKK
Gross profit
196 MDKK
Operating Profit (EBIT)
- DKK
Profit for the year
14 MDKK
Equity
285 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/17
"Top 10%"
Rank in Denmark
8,792/347,086
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og et medlem af bestyrelsen i forening, eller af den administrerende direktør og et medlem af bestyrelsen i forening

Company information based on CVR

NameOrkla Foods Danmark A/S
Alternate namesA.H. Konserves A/S, A/S Felix Foods, Abba A/S, Abba Seafood Catering A/S, Abba Seafood Export A/S, Aktieselskabet Beauvais, Aktieselskabet Beauvais Konservesfabrik, Baehncke A/S, Bahncke A/S, Beauvais Foods A/S, Beauvais Industri A/S, Bähncke A/S, Bæhncke A/S, Dansk Marmeladeindustri A/S, Den Gamle Fabrik A/S, Fresh Light A/S, Grandiosa A/S, Maypole Dairy Co. A/S, Orkla Danmark A/S, Orkla Food Service A/S, Orkla Foods A/S, Procordia Seafood A/S, Rieber & Søn Danmark A/S, Sunnan A/S, Sydjysk Marmeladeindustri A/S, Teru Food A/S, The Farmers Of Denmark Butter Export Co. A/S, The Farmers Of Denmark Food Export Co. A/S, Denja A/S, Glyngøre Fiskeindustri A/S, Glyngøre Limfjord A/S, K-Salat A/S, Københavns Salatfabrik A/S, Limfjords Muslinge Kompagniet A/S, Limfjords Østers Kompagniet A/S, Løgstør Fiskeindustri A/S, Marina Danish Seafoods A/S, Nibe Fiskeindustri A/S, Nørresundby Fiskeindustri A/S, Pastella A/S, Seafoods International A/S Show more
CVR56548319
AddressDelta Park 45, 2665 Vallensbæk Strand
IndustryManufacture of condiments and seasonings [108400]
Established05-02-1976 (48 yr)
First financial statement period01-04-1977 to 31-03-1978
Company typeLimited Corporation
Number of employees283 (man years:251)
Advertising protectionYes
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 10-10-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital15,000,000 DKK
Articles of assoc. last01-03-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive fabrikation og handel

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
998,823
+4%
956,381
+6%
900,145
+2%
Gross Profit
196,250
+5%
187,254
+4%
179,786
-2%
Profit for the year
14,440
-27%
19,703
+31%
15,011
-43%
Equity
285,444
+5%
271,004
+8%
251,302
+6%
Total Assets
865,466
-5%
907,083
+11%
817,397
-1%

Mangement review

Redegørelse for virksomhedens politik for dataetik

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for 2023 udviser et overskud på DKK 14.440.231, og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en egenkapital på DKK 285.444.302. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret 2023. Der henvises i øvrigt til overskudsfordeling i tilknytning til resultatopgørelsen. Regnskabsåret 2023 har været præget af større stabilitet end i de forgangne år, ikke mindst med intakte forsyningskæder, men dog med fortsat stigende indkøbspriser på såvel rå- og pakkematerialer, øgede omkostninger til logistik og en generel høj inflation. Orkla Foods Danmark A/S har i 2023 haft stigende omsætning, drevet af prisstigninger i markedet, da volumenudviklingen har været negativ som følge af ændret forbrugeradfærd. Omsætningsvæksten er drevet af såvel hjemmemarkedet som Exportmarkederne. Selskabets driftsresultat udvikler sig positivt påvirket af effekterne fra prisstigninger og de fortsatte synergieffekter fra sammenlægningen i Orkla Danmark samt højere grad af effektivisering i Supply Chain. Årets resultat før finansielle poster overstiger de oprindelige forventninger fra budgettet for 2023 med en stigning på 13,3%, mens nettoomsætningen kommer ud på niveau med budgetforudsætningerne med en stigning på 4,4%. Samlet set betragtes 2023 regnskabet som tilfredsstillende.
29-05-2024

Map