Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2007
Size
Micro
Employees
2
Revenue
- DKK
Gross profit
1,045,106 DKK
Operating Profit (EBIT)
104,544 DKK
Profit for the year
222,693 DKK
Equity
1,241,185 DKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/15
"Top 35%"
Rank in Denmark
126,291/322,455
"Around avg"

Top management Top 3

Legal owners Top 3

100%Ningaloo Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktøren

Company information based on CVR

NameNordsø Records Aps
Alternate namesIyicph Aps, Nordsø Records Aps Show more
CVR30806107
AddressNordsøvej 8, 2150 Nordhavn
IndustryReproduction of recorded media [182000]
Established22-08-2007 (15 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees12 (man years:5)
Advertising protectionYes
AuditorPiaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 14-03-2019
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital16,800 EUR
Articles of assoc. last30-12-2020

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive produktion og handel, drive spillested, samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
1,045
+19%
881
-
-762
-
Profit for the year
223
-94%
3,536
-
-5,279
-
Equity
1,241
-84%
7,943
+80%
4,407
-55%
Total Assets
5,885
-52%
12,226
+37%
8,923
-54%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at der er tilstrækkelig likviditet til at betale selskabets gældsposter når disse forfalder. Selskabets likviditet er presset som følge af investeringer i store investeringer i produktion- og konceptet med spillested, retailbutik, eventsted og produktion – alt samlet under et tag. Det er ledelsens vurdering, at finansieringen opretholdelses, blandt andet som følge af den nye leasingaftale som blev indgået under Covid-19 og som har medført et markant lavere likviditetstræk, hvorfor selskabet likviditet er væsentlig forbedret. Selskabets ledelse forventer, at der blive et driftsmæssigt overskud i 2021 og et likviditetsmæssigt overskud, da man er ved at have fået tilstrækkelig volume i produktionen samt en fornuftig omkostningsbase. Selskabet ledelse aflægger derfor regnskabet med henblik på fortsat drift baseret på fortsat opretholdelse af finansieringen og fremtidig positive resultater.
Regnskabsåret har været præget af Covid-19 restriktioner, hvorfor omsætningen i foråret har været begrænset, men det er lykkedes ledelsen og hente en del af det tabte, samt få fyldt ordrebogen til 2021. Det er ledelsens vurdering, at 2020 uden Covid-19 havde givet et fornuftigt driftsresultat.
07-07-2021

Map