Company type
Limited Corporation
Established
1989
Size
Large
Employees
508
Revenue
653 MDKK
Gross profit
408 MDKK
Operating Profit (EBIT)
34 MDKK
Profit for the year
26 MDKK
Equity
264 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/79
"Top 10%"
Rank in Denmark
6,369/337,325
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Andy Nørregaard Andersen 19Chairman of board
Henrik Marius Meldgaard 17Boardmember
Lars Meldgaard 16Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameMeldgaard Miljø A/S
Alternate namesMeldgaard Miljø og Genbrug A/S Show more
CVR12994907
AddressAskelund 10, 6200 Aabenraa
IndustryCollection of non-hazardous waste [381100]
Established01-05-1989 (34 yr)
First financial statement period01-05-1989 to 31-12-1989
Company typeLimited Corporation
Number of employees627 (man years:483)
Advertising protectionNo
AuditorSønderjyllands Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 19-12-2019
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital500,000 DKK
80,000 DKK (10-05-1989 - 05-05-1994)
Articles of assoc. last15-04-2013

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er produktion og handel

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
653,401
+5%
620,054
+14%
541,985
+21%
Gross Profit
407,594
+4%
391,573
+19%
329,332
+24%
Profit for the year
25,773
-48%
49,260
+0%
49,195
+72%
Equity
264,494
+11%
238,720
+26%
189,461
+35%
Total Assets
623,584
+6%
590,121
+11%
529,547
+30%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 653.400.533 mod 620.054.362 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 25.773.421 mod 49.259.793 sidste år. Årets resultat er noget under niveau med forrige år og dermed under niveau for det forventede. Den væsentligste årsag hertil, er, at kraftige prisændringer på gas, diesel og olie, der ikke i fuldt omfang har været muligt at viderefakturere. Hensat hertil, anser ledelsen årets resultat for tilfredsstillende. Der vil i nærværende årsrapport ikke blive givet segmentoplysninger om de enkelte aktiviteter, idet det er ledelsens opfattelse, at det vil kunne volde selskabet betydelig skade.
26-04-2023

Map