Company type
Limited Corporation
Established
1990
Size
Small
Employees
20
Revenue
353 MDKK
Gross profit
37 MDKK
Operating Profit (EBIT)
25 MDKK
Profit for the year
63 MDKK
Equity
302 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/1,454
"Top 10%"
Rank in Denmark
2,545/345,354
"Top 10%"

Top management top 3

Kim Krøjby 4Director

Board top 3

Lisbet Borker Krøjby 1Chairman of board
Kim Krøjby 4Boardmember
Katja Krøjby 5Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktionen, bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameLeki Aviation A/S
Alternate namesLeki Marine A/S, Leki Medical A/S, Leki Rail A/S Show more
CVR14390871
AddressAmager Landevej 278, 2770 Kastrup
IndustryNon-specialized wholesale trade [469000]
Established01-07-1990 (33 yr)
First financial statement period01-07-1990 to 30-06-1991
Company typeLimited Corporation
Number of employees27 (man years:24)
Advertising protectionYes
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 10-10-2014
Financial statement period01-07 to 30-06
Bank connectionJyske Bank
Company capital500,000 DKK
200,000 DKK (30-12-1996 - 27-04-1999)
80,000 DKK (08-08-1990 - 29-12-1996)
Articles of assoc. last05-05-2015

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive erhvervsaktivitet i form af import, eksport og dermed beslægtet virksomhed

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
352,856
+59%
221,334
-41%
373,802
-16%
Gross Profit
37,200
+101%
18,540
-37%
29,572
-12%
Profit for the year
63,088
+266%
17,239
+27%
13,557
-70%
Equity
301,991
+24%
243,804
+5%
231,467
-2%
Total Assets
340,396
+24%
275,483
+8%
255,946
-25%

Mangement review

Koncernens omsætning i 2021/22 udgør 81,9 mio. USD mod 49,3 mio. USD sidste år. Resultatopgørelsen for 2021/22 udviser et overskud på 9,0 mio. USD mod et overskud på 2,5 mio. USD sidste år. Under hensyntagen til de eksterne forhold på koncernens markeder, herunder krig og epidemi, er flytrafikken ved at komme sig efter epidemien og er den væsentligste faktor til stigningen i koncernens aktiviteter i regnskabsåret og derfor overstiger ledelsens forventninger til omsætning og indtjening sammenholdt med forventninger angivet i årsrapporten for 2020/21. Bestyrelsen anser det opnåede resultat for værende tilfredsstillende.
Der er i tråd med tidligere år anvendt ressourcer på at fastholde kvalitetssikringen på et meget højt niveau, således at koncernen fortsat opfylder branchens højeste aktuelle standarder ved certificering efter AS9120B & ISO 9001:2015.
Moderselskabet:
Baseret på samme forhold som anført under koncernen anser bestyrelsen årets resultat for tilfredsstillende.
Ikke finansielle forhold
Usædvanlige forhold
Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i forbindelse med regnskabsaflæggelsen., In 2021/22, the group's revenue amounted to USD 81.9 million against USD 49.3 million last year. The income statement for 2021/22 shows a profit of USD 9.0 million against a profit of USD 2.4 million last year. In the light the external conditions in the group's market, including war and epidemic, the air traffic is recovering from the epidemic and is the most significant factor for the increase in the group's activities during the financial year and therefore exceeds the management's expectations for revenue and profit compared to expectations stated in the annual report for 2020/21. The Board of directors considers the result satisfactory.
In line with previous years, resources have been allocated to maintaining quality assurance at a very high level so that the group continues to meet the industry's highest standards for AS9120B & ISO 9001:2015 certification.
The parent company:
Based on the conditions as stated under the group, the Board of Directors considers the result for the year to be satisfactory.
Non-financial matters
Unusual matters
No unusual matters were identified in connection with the financial reporting.
01-11-2022

Map