Company type
Limited Corporation (APS)
Established
1975
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
-108,000 DKK
Operating Profit (EBIT)
- DKK
Profit for the year
-7,193,000 DKK
Equity
-3,431,000 DKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
12,612/12,752
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
328,962/331,672
"Lowest 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Michael Brag 79Chairman of board
Michael Kaa Andersen 168Vice chairman

Legal owners - top 3

100%Danish Ejendomsinvest Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, af bestyrelsens næstformand, af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameHolding 3.3.1975 Aps
CVR51852419
AddressHammershusgade 9, 2100 København Ø
IndustryCombined office administrative service activities [821100]
Established03-03-1975 (47 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees-
Advertising protectionYes
AuditorBeierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 30-09-2010
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital500,000 DKK
200,000 DKK (25-07-1994 - 06-11-2005)
80,000 DKK (31-08-1993 - 24-07-1994)
30,000 DKK (30-08-1987 - 30-08-1993)
Articles of assoc. last29-05-2018

Purpose

Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
-108
-
-109
-
-987
-
Profit for the year
-7,193
-
1,103,944
-
-162,042
-
Equity
-3,431
-
3,762
-
-1,100,182
-
Total Assets
214,236
+2%
210,999
+8%
195,693
-34%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.21 - 31.12.21 udviser et resultat på t.DKK -7.193 mod t.DKK 1.103.944 for tiden 01.01.20 - 31.12.20. Balancen viser en egenkapital på t.DKK -3.431.

Oplysninger om fortsat drift
Selskabets egenkapital er i regnskabsåret blevet negativ. Selskabet har ingen aktivitet, udover besiddelse af en række mellemregninger med fælles kontrollerede virksomheder. Selskabet få driftsrelaterede omkostninger, vil for det kommende regnskabsår blive dækket af øvrige koncernselskaber.

For selskabet gælder at mellemregninger med fælles kontrolerede virksomheder ikke forventes kaldt, hvorfor årsrapporterne er aflagt efter fortsat drift.
09-06-2022

Map