Company type
Limited Corporation
Established
2005
Size
Large
Employees
318
Revenue
157 MDKK
Gross profit
146 MDKK
Operating Profit (EBIT)
10 MDKK
Profit for the year
8,015,000 DKK
Equity
26 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/133
"Top 10%"
Rank in Denmark
15,908/337,325
"Top 10%"

Top management top 3

Per Wildbork 6Director

Board top 3

Didier Jean Marie Bernard Sandoz 1Chairman of board
Per Wildbork 6Boardmember
Sarosh Dinyar Mistry 1Boardmember

Legal owners top 3

66.67-89.99%PRIMA NORDIC AS
15-19.99%Wildbork Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameHjemmehjælpen A/S
CVR28964714
AddressStrandlodsvej 48, 2300 København S
IndustryHome help [881010]
Established03-08-2005 (18 yr)
First financial statement period03-08-2005 to 31-12-2005
Company typeLimited Corporation
Number of employees408 (man years:276)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 10-10-2014
Financial statement period01-09 to 31-08
Company capital500,000 DKK
125,000 DKK (03-08-2005 - 29-12-2011)
Articles of assoc. last31-05-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at udføre personlig pleje, praktisk hjælp, sundhedspleje, konsulentbistand og hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
157,247
-
112,124
-
157,949
+6%
Gross Profit
145,507
-
105,251
-
147,988
+7%
Profit for the year
8,015
-
6,765
-
9,215
+15%
Equity
26,227
-
18,212
-
11,447
+24%
Total Assets
42,449
-
41,533
-
42,312
+19%

Mangement review

Ledelsesberetning, Management's review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets nettoomsætning udgør 157,2 mio. kr. mod 112,1 mio. kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 8,0 mio. kr. mod 6,8 mio. kr. sidste år. Udviklingen har svaret til selskabet forventninger. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.Regnskabsåret har været præget af en moderat vækst i de eksisterende markeder.Selskabet finansielle beredskab vurderes at være tilstrækkeligt til finansiering af driften i 2022/23.PrisrisiciIngen væsentlige risici.ValutarisiciIngen risici.RenterisiciDa den rentebærende gæld ikke udgør et væ­sent­ligt beløb, vil ændringer i renteniveauet ikke have nogen væsentlig effekt på indtje­nin­gen., Financial reviewRevenue for the year totals DKK 157.2 million as against DKK 112,1 million last year. Profit on ordinary activities after tax totals DKK 8.0 million as against DKK 6.8 million last year. The development lived up to expectations. Management considers the Company's financial performance in the year satisfactory.Moderate growth in existing markets characterised the financial year.The Company's financial resources are deemed adequate to cover the financing of operations in 2022/23.Price risksNo material risks.Currency risksNo risks.Interest rate risksAs the interest‑bearing liabilities are not significant, changes to the level of interest rates will not have any material impact on earnings.
02-03-2023

Map