Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2015
Size
Small
Employees
26
Revenue
- DKK
Gross profit
9,072,858 DKK
Operating Profit (EBIT)
-748,671 DKK
Profit for the year
-1,076,815 DKK
Equity
-6,896,996 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
16/16
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
323,735/343,349
"Lowest 10%"

Legal owners top 3

Company information based on CVR

NameHårby Slagteren Aps
Alternate namesMindets Slagteri Aps, Mindets Slagteri Ivs Show more
CVR37144789
AddressDen Grønne Vej 1, Hårby, 8660 Skanderborg
IndustryProduction of pork [101110]
Established08-10-2015 (8 yr)
First financial statement period08-10-2015 to 30-06-2016
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees38 (man years:7)
Advertising protectionYes
Financial statement period01-07 to 30-06
Bank connectionSydbank
Company capital40,000 DKK
2,000 DKK (08-10-2015 - 12-08-2021)
Articles of assoc. last13-08-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed ved pølsemageri, detailsalg af slagtervarer, herunder cateringvirksomhed samt hvad der står i naturlig forbindelse hermed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
9,073
+12%
8,093
+8%
7,490
-5%
Profit for the year
-1,077
-
-1,715
-
-1,181
-
Equity
-6,897
-
-5,858
-
-4,143
-
Total Assets
4,338
+12%
3,869
+16%
3,344
-13%

Mangement review

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forholdDer er væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift, idet der er usikkerhed om den opnås tilsagn fra eksterne kreditgivere til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år. Det er ledelsens vurdering, at et sådan tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed, er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift. Jeg henviser til note 1 i årsregnskabet.Selskabet har tabt mere end 50 % af kapitalen.Ledelsen er opmærksom på, at selskabet har et kapitaltab pr. 30. juni 2022, og reetablering af denne endnu ikke har fundet sted. Det er ledelsens vurdering, at selskabet på trods af kapitaltabet, stadig har det nødvendige kapitalgrundlag til sikring af den fortsatte drift.Ledelsen vurderer løbende kapitalgrundlaget og behovet for reetablering af egenkapitalen. Det er selskabets forventning at denne reetablering sker ved egen indtjening.
03-01-2023

Map