Company type
Limited Corporation
Established
2020
Size
Small
Employees
29
Revenue
- DKK
Gross profit
151 MDKK
Operating Profit (EBIT)
63 MDKK
Profit for the year
47 MDKK
Equity
1,819 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
7/315
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,447/322,455
"Top 10%"

Top management Top 3

Henning Kjeldsen 8Director

Board Top 3

Tonni Hoelgaard Jensen 4Chairman of board
Henning Kjeldsen 8Boardmember
Søren Røn Winkel 6Boardmember

Legal owners Top 3

90-99.99%Henning Kjeldsen Holding Aps
5-9.99%Fiskeriselskabet Kfp Aps
5-9.99%Kim Fredsøe Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen.

Company information based on CVR

NameGitte Henning Pelagic A/S
CVR41966319
AddressØsterbyvej 44, 9990 Skagen
IndustryMarine fishing [031100]
Established18-12-2020 (1 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees13 (man years:12)
Advertising protectionNo
AuditorRevision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab since 18-12-2020
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionDanske Bank
Company capital500,000 DKK
450,000 DKK (18-12-2020 - 21-12-2020)
Articles of assoc. last22-12-2020

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er handel og industri samt drift af fiskefartøjer.

Financial Statement

 2020
Currency/unit000' DKK
Revenue
-
-
Gross Profit
151,023
-
Profit for the year
47,066
-
Equity
1,819,460
-
Total Assets
3,328,258
-

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på kr. 47.066.454, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på kr. 1.819.460.020.

Selskabets drift har været som forventet og selskabet har ikke oplevet væsentlige negative effekter af Covid-19 og Brexit samt den deraf følgende begrænsede adgang til britisk og norsk farvand.

Årets resultat anses tilfredsstillende
Selskabet er stiftet som følge af ophørsspaltning af Gitte Henning A/S pr. 1. januar 2020.

I forbindelse med spaltningen blev samtlige aktiver i Gitte Henning A/S opskrevet til dagsværdi jf. gældende lovgivning. Som følge af, at både kvoteandele, fiskefartøjer og øvrige anlægsaktiver løbende var afskrevet over en lang periode, er der derfor, i forbindelse med spaltningen, foretaget væsentlige opskrivninger som har forøget aktivernes bogførte værdi, egenkapitalen og hensættelse til udskudt skat.


Miljøforhold:
I samfundet har der de seneste år været øget fokus på dyrevelfærd og Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Pelagiske Producentorganisation, som repræsenterer selskabets primære erhverv, iværksætter medio 2021 et forskningsprojekt, som skal undersøge, hvordan de pelagiske fisk dør i forbindelse med fangsten.

Selskabets ledelse følger projektet og støtter op om forskning i og omkring erhvervet.


Valutarisici:
Selskabets transaktioner foretages i alt overvejende grad i danske kroner og euro. Der foretages løbende overvågning af eksponeringen, ligesom der foretages afdækning på transaktioner hvor det vurderes forretningsmæssigt nødvendigt.


Renterisici:
Selskabets ledelse vurderer løbende, om der med fordel kan omlægges mellem fast og variabel rentefinansiering.


Kreditrisici:
Selskabets kreditrisici knytter sig primært til finansielle aktiver indregnet i balancen.
Selskabet har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt debitor. Debitorernes betalingsevne og økonomiske formåen overvåges løbende.
09-07-2021

Map