Company type
Limited Corporation
Established
1986
Size
Large
Employees
300
Revenue
966 MDKK
Gross profit
145 MDKK
Operating Profit (EBIT)
-55,405,000 DKK
Profit for the year
-43,488,000 DKK
Equity
112 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
256/256
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
343,851/345,220
"Lowest 10%"

Top management top 3

Knud Lomborg 14Director

Board top 3

Kjetil Wisløff 2Chairman of board
Jan Ole Stangeland 1Vice chairman
Ingrid Haugen Fougner 1Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

Company information based on CVR

NameF&H Group A/S
Alternate namesA-L Isenkram En Gros A/S, Dansk Engros Isenkram Viborg A/S, Ddr Import A/S, F & H A/S, Fusager og Høgh A/S, Marie Sohl Design A/S, Södahl Design A/S, Thuesen Jensen A/S, Trend Form A/S, Vinther og Larsen A/S, Zone A/S, Zone Company Denmark A/S, Zone Holding A/S, Zone-Denmark A/S, Living A/S, Living Of Scandinavia A/S Show more
CVR10325838
AddressGl. Skivevej 70, 8800 Viborg
IndustryWholesale of other household goods [464990]
Established01-07-1986 (37 yr)
First financial statement period01-07-1986 to 31-12-1987
Company typeLimited Corporation
Number of employees306 (man years:263)
Advertising protectionNo
AuditorBdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 07-07-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionSkandinaviska Enskilda Banken
Company capital20,001,000 DKK
20,000,000 DKK (14-06-2005 - 20-06-2023)
18,000,000 DKK (17-04-2002 - 13-06-2005)
17,000,000 DKK (24-10-2000 - 16-04-2002)
16,000,000 DKK (07-12-1999 - 23-10-2000)
15,000,000 DKK (10-12-1998 - 06-12-1999)
Articles of assoc. last21-06-2023

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive handel samt enhver anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
965,692
-7%
1,035,137
+30%
793,396
+20%
Gross Profit
145,043
-27%
198,279
+33%
149,526
+26%
Profit for the year
-43,488
-
33,840
+94%
17,403
-
Equity
111,700
-30%
159,201
+29%
123,896
+11%
Total Assets
767,317
-3%
792,826
+57%
503,820
-6%

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets ledelse har for 2022 valgt at årsregnskabet aflægges uden koncernregnskab, hvilket med henvisning til det overliggende koncernregnskab for F&H Group A/S er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet realiserede i 2022 en omsætning på 966 mio. kr. mod 1.035 mio. kr. året før svarende til en tilbagegang på 7 %. Selskabets strategiske fokus på egenejede brands og øget global eksport er planmæssigt videreført i regnskabsåret og begge fokusområder udvikler sig tilfredsstillende henset til markedssituationen. I regnskabsåret er der etableret et amerikansk datterselskab, F&H Group USA Inc., med henblik på salg til det Nordamerikanske marked. Det mangeårige samarbejde med KitchenAid ophørte ved udgangen af 2021, hvor også datterselskabet F&H Asia mistede et samarbejde med en betydelig kunde. Disse 2 forhold påvirker resultatet negativt med et betydeligt million beløb. Covid-19 pandemien påvirkede F&H A/S’ salg positivt i 2020 og 2021, og selskabet havde planlagt og investeret efter yderligere vækst i 2022. Udbrud af krig i Europa og deraf følgende inflation og markant stigende energipriser og renter, påvirkede fra marts 2022 forbruget i branchen markant i negativ retning, hvilket tilsvarende påvirkede F&H A/S, så organisation, omkostninger og investeringer måtte tilpasses den nye virkelighed. Dette er hovedårsagen til det negative resultat. Resultatopgørelsen for selskabet udviser et EBITDA på -32,5 mio. kr. (2021: 45,6 mio. kr.) og årets resultat er et underskud før skat på -58,1 mio. kr. (2021: 37,6 mio. kr.). Koncernens egenkapital udgør herefter 112 mio. kr. (2021: 159 mio. kr.). Årets resultat anses som utilfredsstillende.
21-06-2023

Map