Company type
Limited Corporation
Established
2006
Size
Micro
Employees
4
Revenue
- DKK
Gross profit
19 MDKK
Operating Profit (EBIT)
14 MDKK
Profit for the year
45 MDKK
Equity
138 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/106
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,313/347,086
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Frank Marius Gad 28Chairman of board
Lars Ravn Bering 12Vice chairman
Claus Munch Lendal 1Boardmember

Legal owners top 3

100%Sp Group A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsens formand eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameErgomat A/S
Alternate namesErgomat Danmark A/S Show more
CVR29612870
AddressSnavevej 6-10, 5471 Søndersø
IndustryWholesale of office furniture [466500]
Established05-05-2006 (18 yr)
First financial statement period01-01-2006 to 31-12-2006
Company typeLimited Corporation
Number of employees 4 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 25-04-2024
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital10,000,000 DKK
Articles of assoc. last13-04-2010

Purpose

Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri herunder udvikling særlig med tilknytning til plastindustrien samt besiddelse af aktier i andre selskaber.

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
19,171
-66%
56,806
-14%
66,348
+91%
Profit for the year
45,352
-32%
67,131
+38%
48,573
+103%
Equity
138,251
-3%
142,898
+35%
105,768
+37%
Total Assets
151,245
-4%
158,033
+29%
122,828
+42%

Mangement review

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets resultat efter skat blev 45.352 t.kr., hvilket anses for tilfredsstillende.Selskabet Ergomat-Nederland B.V., der er hjemmehørende i Holland, er afhændet i 2023. Afhændelsen har ikke påvirket regnskabet for 2023 i nævneværdigt omfang.Efterdønningerne efter Corona pandemien, fortsat krig i Ukraine, rentestigninger og global uro har haft indflydelse på aktivitetsniveauet og inspireret selskabets kunder til generelt at nedbringe deres lagre. Dette har dog ikke påvirket aktiviteten og årets resultat for 2023 væsentligt.Fortsat uro i den globale økonomi, lagertilpasninger og volatile råvarepriser gør, at der er usikkerhed om vort aktivitetsniveau i 2024.Selskabet indgår i koncernregnskabet for SP Group A/S, og der henvises til SP Group A/S’ årsrapport, som kan downloades fra www.sp-group.dk.
25-04-2024

Map