Company type
Limited Corporation
Established
1999
Size
Small
Employees
20
Revenue
- DKK
Gross profit
34 MDKK
Operating Profit (EBIT)
16 MDKK
Profit for the year
15 MDKK
Equity
44 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/251
"Top 10%"
Rank in Denmark
9,260/322,119
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Anders Cold 13Chairman of board
Peter Eriksen Jensen 25Vice chairman
Bjørn Thorsen 16Boardmember

Legal owners Top 3

100%East Metal Holding A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med formanden for bestyrelsen, af den administrerende direktør i forening med næstformanden for bestyrelsen, eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Company information based on CVR

NameEast Metal Trade A/S
Alternate namesEast Metal A/S Show more
CVR21542571
AddressNordkajen 21, 2, 6000 Kolding
IndustryAgents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft [461400]
Webwww.eastmetal.dk
Established22-02-1999 (23 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees19 (man years:18)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 16-03-2016
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionNordea Bank
Company capital5,000,000 DKK
255,000 DKK (25-02-2005 - 04-03-2013)
250,000 DKK (20-08-1999 - 24-02-2005)
125,000 DKK (22-02-1999 - 19-08-1999)
Articles of assoc. last09-12-2020

Purpose

Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og metalproduktionsvirksomhed og at eje kapitalandele i selskaber, der driver sådan virksomhed.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
313,572
-13%
Gross Profit
34,335
-39%
56,245
+335%
12,925
+17%
Profit for the year
15,046
-50%
30,123
-
-8,967
-
Equity
43,973
-18%
53,927
+127%
23,804
-27%
Total Assets
98,543
-6%
104,890
-23%
137,074
-6%

Mangement review

Virksomhedens 0resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på 15.046 t.kr. mod et overskud på 30.123 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på 43.973 t.kr.
Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.
Udvikling i året
Virksomheden har i 2020 haft en svag stigning i aktivitetsniveauet og dermed udbygget/fastholdt den store stigning der blev realiseret fra 2018 til 2019. Kapacitetsniveauet har i årets løb været høj og dette har påvirket resultatet for 2020 positivt om end indtjeningen ligger på et lavere niveau, som følge af en skærpet konkurrence.
Medarbejderstyrken er tilpasset aktivitetsniveauet gennem året. Virksomheden har i gennemsnit beskæftiget 20 medarbejdere i 2020.
De samlede investeringer i 2020 udgør 161 t.kr.
Virksomheden har et tæt samarbejde med kunderne og en stabil kundekreds. Gennem 2020 er kundekredsen øget generelt og især på industrielle kunder udenfor vind markedet. Der er en fortsat høj aktivitet i markedet og der arbejdes med fortsat udvidelse af kundekredsen, hvilket danner grundlag for en forventning om fremtidig styrkelse af virksomhedens omsætning og resultat, samtidig med at afhængigheden af enkelte segmenter bliver fortsat mindre.
13-04-2021

Map