Company type
Limited Corporation
Established
2010
Size
Large
Employees
1,486
Revenue
2,042 MDKK
Gross profit
96 MDKK
Operating Profit (EBIT)
80 MDKK
Profit for the year
64 MDKK
Equity
895 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/1,023
"Top 10%"
Rank in Denmark
2,529/322,119
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Thomas Thellersen Børner 4Chairman of board
Mette Rosholm 6Boardmember
Jens Christian Kjeldsen 4Boardmember

Legal owners Top 3

100%Dsb

Rights certificate

Til at forpligte Selskabet kræves mindst to underskrifter, der kan gives af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør.

Company information based on CVR

NameDsb Vedligehold A/S
Alternate namesVerepto A/S Show more
CVR32788742
AddressTelegade 2, Høje Taastr., 2630 Taastrup
IndustryRepair and maintenance of other transport equipment [331700]
Established05-03-2010 (12 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees1318 (man years:1302)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 29-05-2012
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital28,500,000 DKK
5,500,000 DKK (29-12-2010 - 27-10-2011)
500,000 DKK (05-03-2010 - 28-12-2010)
Articles of assoc. last10-06-2014

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive vedligeholdelses- og renoveringsaktiviteter samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
2,041,689
-11%
2,306,222
-4%
2,413,956
-1%
Gross Profit
95,961
+16%
82,429
-4%
85,546
-40%
Profit for the year
64,107
+81%
35,454
-12%
40,162
-47%
Equity
895,129
+8%
830,995
+4%
797,083
+4%
Total Assets
1,092,535
-8%
1,184,580
0%
1,188,729
-1%

Mangement review

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdAktivitetsniveauet i 2021 er faldet i forhold til 2020. Dette skyldes hovedsageligt, at DSBs vedligehold af svenskejede Øresundstogsæt bortfaldt ved udgangen af 2020. Desuden bortfald af vedligeholdelsen af Desiro-togsæt, som ved udgangen af 2020 overgik til anden operatør. Aktivitetsfaldet har slået igennem på både materialer, løn og øvrige driftsomkostninger.Årets resultatI 2021 har selskabet realiseret en nettoomsætning på 2.041.689 t.kr. (2020: 2.306.222 t.kr.). Nettoomsætningen består hovedsagelig af salg til moderselskabet DSB SOV.Årets resultat efter skat udgør 64.107 t.kr. (2020: 35.454 t.kr.). Resultatet for 2021 har været belastet af lavere omsætning og høje materialeomkostninger, hvilket fortrinsvis skyldes engangseffekter i form af lagerafgang i forbindelse med salg af reservedele til EA-lokomotiver samt MQ- og Øresundstogsæt til hhv. Bulmarket, Arriva og ÖT, der dog primært opvejes af lavere andre eksterne omkostninger, personalomkostninger og afskrivninger, som samlet medfører et forbedret resultat.Selskabets samlede balance udgør 1.092.535 t.kr. (2020: 1.184.580 t.kr.), og egenkapitalen udgør 895.129 t.kr. (2020: 830.995 t.kr.).I 2021 er selskabets kompenentproduktion præsenteret som en ophørende aktivitet. Sammenligningstal for 2020 er ikke tilpasset, idet den ophørende aktivitet ikke tidligere var adskilt fra de øvrige aktiviteter relateret til togvedligeholdelse.Salg af DSB’s komponentproduktion til Tyske Knorr-BremseFor det nye elektriske togmateriel bliver vedligeholdelse outsourcet til producenten. Til den gamle flåde af diesel-tog har DSB fortsat behov for at sikre en pålidelig produktion af komponenter og reservedele i takt med udfasningen af dieselmateriellet.For at opretholde forsyningssikkerheden har DSB i juli indgået aftale med tyske Knorr-Bremse AG om salg af DSB’s komponentproduktion. Salget skal sikre fortsat leverance af reservedele og komponenter til den eksisterende flåde. Aftalen er betinget af myndighedernes godkendelse, som forventes modtaget i løbet af 1. halvår 2022.
29-03-2022

Map