Company type
Limited Corporation
Established
1979
Size
Medium
Employees
136
Revenue
845 MDKK
Gross profit
118 MDKK
Operating Profit (EBIT)
18 MDKK
Profit for the year
48 MDKK
Equity
269 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/3
"Around avg"
Rank in Denmark
3,785/336,950
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Mogens Nielsen 26Chairman of board
Mogens Aaby 10Boardmember
Jone Voll 1Boardmember

Legal owners top 3

66.67-89.99%Orkla (Dk) A/S
25-33.32%Mn Holding 2018 Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af Mogens Nielsen og Johan Anders Björn Clarin i forening. Endvidere tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameDragsbæk A/S
Alternate namesAalborg Margarine A/S, Bakkedal Mejeri A/S, Danish Margarine Exporters A/S, Dragsbake A/S, Dragsbæk Margarinefabrik A/S, Dragsbæk Mejeri A/S, Haywood Denmark A/S, Kalundborg Margarinefabrik A/S, Pastella A/S, Skandinavisk Margarinefabrik A/S, Bakkedal A/S, Haywood Ltd. Aps, Skandinavisk Margarinefabrik Aps Show more
CVR89318718
AddressSimons Bakke 46, Tilsted, 7700 Thisted
IndustryManufacture of margarine and similar edible fats [104200]
Established21-12-1979 (43 yr)
First financial statement period01-07-1979 to 31-12-1980
Company typeLimited Corporation
Number of employees125 (man years:113)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 17-09-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital7,500,000 DKK
10,000,000 DKK (09-10-1990 - 25-03-2007)
5,000,000 DKK (22-05-1990 - 08-10-1990)
100,000 DKK (30-08-1987 - 21-05-1990)
Articles of assoc. last02-05-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er produktion og handel af margarine og andre fødevarer og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, at foretage direkte eller indirekte investeringer vedrørende disse formål, samt at foretage anden handel og investering i værdipapirer.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
845,017
+13%
745,336
-3%
769,706
-2%
Gross Profit
118,242
+17%
101,226
+3%
98,585
+2%
Profit for the year
47,839
+85%
25,798
-36%
40,084
+7%
Equity
268,912
+8%
248,988
-6%
263,558
+4%
Total Assets
769,137
+15%
666,601
+9%
611,632
+5%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud efter skat på t.kr 47.839 mod 25.798 i 2020, svarende til en stigning på 85%. Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende. Resultatfremgangen kan primært tilskrives et forbedret driftsresultatet som følge af optimeret infrastruktur i Dragsbæk gruppen. Samtidig var særligt eksportomsætningen i 2020 påvirket af nedlukninger grundet Covid – 19. En stor del af den tabte omsætning vendte tilbage på tidligere niveau i 2021. Investeringer i materielle anlægsaktiver: Der er i regnskabsåret foretaget investeringer på 28,2 mio kr. (2020: 33,9 mio kr.) Selskabet har et løbende investeringsprogram, og investeringsniveauet for 2022 er planlagt til at være på et lavere niveau i forhold til 2021. Kapitalberedskab: Soliditetsgraden udgør 35,1% (2020: 37,4%), svarende til en egenkapital pr. 31. december 2021 på 269 mio. kr. (31. december 2020: 249 mio. kr.).
25-05-2022

Map