Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2020
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
-39,103 DKK
Operating Profit (EBIT)
-39,103 DKK
Profit for the year
-39,271 DKK
Equity
729 DKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
13/20
"Around avg"
Rank in Denmark
272,229/332,596
"Lowest 35%"

Top management - top 3

Board - top 3

Klavs Valdemar Gravesen 16Chairman of board
Frank Brodersen 4Boardmember
Steffen Vestergaard 3Boardmember

Legal owners - top 3

100%Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameDnnk Udvikling Aps
Alternate namesDnnk Development Aps Show more
CVR41769955
AddressStæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg
IndustryRegulation of and contribution to more efficient operation of businesses [841300]
Webwww.dnnk.dk
Established09-10-2020 (2 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees-
Advertising protectionYes
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 09-10-2020
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital40,000 DKK
Articles of assoc. last09-10-2020

Purpose

Selskabets formål er at fremme en helhedsorienteret klimatilpasning af Danmark, der er økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig, og som understøtter de 17 verdensmål. Selskabets formål søges bl.a. gennemført ved: At igangsætte og finansiere aktiviteter på et privatretlig grundlag At samarbejde med medlemmer af Det Nationale Netværk for Klimatilpasning og deres samarbejdspartnere At fremme bæredygtige løsninger og produkter som understøtter grøn vækst og omstilling af Danmark til et klimatilpasset samfund

Financial Statement

 2021
Currency/unit000' DKK
Revenue
-
-
Gross Profit
-39
-
Profit for the year
-39
-
Equity
1
-
Total Assets
159
-

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at fremme en helhedsorienteret klimatilpasning af Danmark. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 09-10-2020 - 31-12-2021 udviser et resultat på kr. -39.271, og selskabets balance pr. 31-12-2021 udviser en balancesum på kr. 158.833, og en egenkapital på kr. 729. Selskabet har tabt selskabskapitalen. Selskabet har indgået en aftale med selskabets ejere, DNNK, om tilsagn om kreditfaciliteter og aftalt, at lån tilbagebetales i takt med, at der er tilstrækkelig likviditet hertil.

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 09-10-2020 - 31-12-2021 udviser et resultat på kr. -39.271, og selskabets balance pr. 31-12-2021 udviser en balancesum på kr. 158.833, og en egenkapital på kr. 729. Selskabet har tabt selskabskapitalen. Selskabet har indgået en aftale med selskabets ejere, DNNK, om tilsagn om kreditfaciliteter og aftalt, at lån tilbagebetales i takt med, at der er tilstrækkelig likviditet hertil. , Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 09-10-2020 - 31-12-2021 udviser et resultat på kr. -39.271, og selskabets balance pr. 31-12-2021 udviser en balancesum på kr. 158.833, og en egenkapital på kr. 729. Selskabet har tabt selskabskapitalen. Selskabet har indgået en aftale med selskabets ejere, DNNK, om tilsagn om kreditfaciliteter og aftalt, at lån tilbagebetales i takt med, at der er tilstrækkelig likviditet hertil.
20-04-2022

Map